Foto: pixabay

Skapande verksamhet

Hantverk är ett utmärkt sätt att koncentrera sig och glömma sin oron. Det kan också sänka din stressnivå. Inom Ljungby pastorat finns umgänge och hantverk för alla personligheter.

Pausade verksamheter

Med anledning av smittspridningsläget av Corona-viruset påverkas alla verksamheter i Ljungby pastorat på ett eller annat sätt. De allra flesta mötesplatser och grupper pausas tills vidare. För mer information, kontakta ledaren för gruppen eller ring pastorsexpeditionen, tel 0372-671 10 vardagar kl 9-12.