Foto: pixabay

Skapande verksamhet

Hantverk är ett utmärkt sätt att koncentrera sig och glömma sin oron. Det kan också sänka din stressnivå. Inom Ljungby pastorat finns umgänge och hantverk för alla personligheter.