Foto: Bröderna Erik och Axel Nilsson. Ljungby Hembygdsförenings bildsamling

Information om ljudguiden och Skogskyrkogården från dåtid till nutid

Skogskyrkogården invigdes den 30 oktober 1921 och benämndes som den ”Nya kyrkogården” sedan Ljungbys gamla kyrkogård intill kyrkan hade blivit för liten.

Kyrkogårdschefen Bernt Fridh och administratören Jan-Olof Karlsson berättar mera om Skogskyrkogårdens historia från dåtid till nutid.
Ljudklipp. MP3-format. 17 mb. Speltid: 09:17

En av arkitekterna som arbetade med kyrkogårdens utformning var den berömde Sigurd Lewerentz 1885-1975. Han ritade Skogskyrkogården i Stockholm och som invigdes året 1920, vilken idag står på Unescos världsarvslista. Den första personen som gravsattes den 4 december 1921 på Skogskyrkogården var Britta-Stina Svensson. Det var i den så kallade allmänna linjen där mindre bemedlade personer gravsattes som inte alltid hade råd att köpa sin gravplats, vilket medförde att anhöriga därefter saknade gravrätt. Det andra gravplatssystemet var bekostade gravplatser med gravrätt. Den första personen som köpte en gravplats till sin bortgångna hustru Martha Schultze 1922 var trädgårdsdirektören Marcus Mellin. Mycket har hänt på Skogskyrkogården i Ljungby sedan dess.

Foto: Emma Petersson, Ljungby kyrkogårdsförvaltning.

Nästa del

Sjömannen och portieren Holger Tragman, 1908-1991

Sjömannen som torpederades och överlevde.