Foto: Design: Alexander Teglbjærg

Våra församlingar

Ljungby pastorat består av åtta församlingar spridda över Ljungby kommuns västra del. Här finner du församlingsliv från stad till landsbygd. Gammalt och nytt, stort som smått.

Ljungby församling

En stadsförsamling i hjärtat av Ljungby stad.

Ljungby Maria församling

En modern kyrka och ett andligt hem bland villor och radhus.

Angelstads församling

Församlingen mellan Ljungby och Bolmen med en medeltida kyrka

Annerstads församling

Den aktiva församlingen.

Torpa församling

En klassisk gedigen församling

Lidhult församling

Församlingen mitt i byn

Odensjö församling

En samlingsplats för alla i socknen

Vrå församling

Församlingen som vill nå ut till alla