Foto: Magnus Aronson

Översätt Bibeln med kyrkoherden

Var med och läs och ge synpunkter på bibelsällskapets pilotöversättning av Markusevangeliet tillsammans med kyrkoherden.

Varannan måndag kl 18.30 i Arken, Ljungby församlingshem. Annonseras i månadsblad, på affischer och i kalendern här på vår hemsida. 

Översätt Bibeln tillsammans med kyrkoherden! 
Vågar du det?

Kyrkoherden har ordet - ur kyrkposten nr 3, 2022 

År 2026 är det 500 år sedan Nya Testamentet kom på svenska för allra första gången. Det är en av de viktigaste händelserna i svensk historia eftersom kristendomen präglat vårt land i mer än 1000 år. Plötsligt kunde en mycket större del av folket ta del av bibelordet på sitt eget språk. Man kunde läsa och förstå. Det öppnades en ny möjlighet för att uppfatta glädjebudskapet om Jesus. 

I Bibeln kallas Jesus just för Ordet (se t ex inledningen av Johannesevangeliet), Guds Ord som tar gestalt och blir människa för att vi ska kunna se, uppfatta och tro på honom, tro på Gud, som annars, utan Jesus, kan tyckas vara så främmande och långt borta och svår att begripa sig på. En översättning av bibelordet till svenska är därför en viktig pusselbit för vår tro.

För att fira 500-årsminnet av den första svenska översättningen håller Svenska bibelsällskapet på med en ny översättning av Nya Testamentet till svenska. Den översättning vi använder idag har trots allt mer än 40 år på nacken. (Arbetet skedde mestadels på 1970-talet och slutresultatet kom 1981.) Själva bibelordet har inte förändrats, men vårt svenska språk har förändrats mycket på 40 år! Budskapet om Jesus behöver kunna förstås och tas emot i tro av nya människor under de kommande decennierna också. Kristen tro är ju inget museiföremål! Kristen tro är ju på liv och död! 

Vi har fått en möjlighet att delta i arbetet. Vår röst räknas. Vill du vara med och ta chansen?

Vi människor har svårt med förändring. Ni som var med förra gången det kom en ny översättning vet att det inte alltid var så lätt att vänja sig vid de nya orden, när man kunde de gamla utantill. Men eftersom översättarna som arbetar med den nya bibelöversättningen 2026 är medvetna om detta – och vill att den nya översättningen ska bli använd – har de nu hört av sig. Alla som vill är inbjudna att delta i processen och skicka synpunkter på arbetet. 2015 kom en provöversättning av en del av Lukasevangeliet och hela Galaterbrevet ut. Nu har det kommit en pilotöversättning av Markusevangeliet, Filipperbrevet och Första Johannesbrevet.

Med start i höst är ni därför inbjudna att tillsammans med mig och andra intresserade läsa och reflektera över den nya pilotöversättningen av Markusevangeliet. Det behövs inga förkunskaper. Tvärtom är det mycket viktigt med människor från alla möjliga håll och bakgrunder; både de med många förkunskaper och de med knappt någon. Vad tycker ni om pilotöversättningen? Varför har de valt att översätta på det ena eller det andra viset? Kunde de formulera sig bättre? Gav förslagen till nya formuleringar en aha-upplevelse av innehållet i evangeliet? Om vi gör detta tillsammans, djupdyker i bibelordet, kanske vi lär oss mer om Jesus på kuppen? I bästa fall kommer vår relation till honom, världens frälsare, stärkas, och vår tro på honom fördjupas. När vårt arbete är klart skickar vi alla våra synpunkter och insikter till Svenska bibelsällskapet som kommer att bearbeta dem tillsammans med andra referensgrupper, kyrkor och samfund som också skickat in sina kommentarer. Allt för att Nya Testamentet 2026 ska bli till välsignelse för så många som möjligt de kommande decennierna.

Vi träffas ungefär varannan måndagskväll kl 18.30–20.30 med start den 12 september i Arken, nedre våningen i Ljungby församlingshem. Alla är välkomna, oavsett om man bor i någon av pastoratets åtta församlingar eller någon annanstans. Första gången träffas vi alltså i Ljungby församlingshem, men beroende på vilka orter ni som vill vara med kommer ifrån, kanske ett annat församlingshem eller kyrka i pastoratet är bättre att samlas på. Det kan vi i så fall bestämma tillsammans. 

Vågar du vara med? 

Välkommen!