Foto: Bengt-Åke Fasth

Lidhult församling

Församlingen mitt i byn

En aktiv del i bygdens liv

Församlingsinstruktion 2020

Om församlingen
Lidhults församling har funnits sedan medeltiden, är väl förankrad i bygden och har ett gott samarbete med andra lokala aktörer. Församlingen har ett gediget barn- och ungdomsarbete och har skolat generationer i den kristna tron, lika så ett levande kör- och musikliv. 

Om kyrkan
Över porten på Lidhults kyrka sitter en sten som välkomnar besökaren med orden "Låt din kyrka visa stigen...". 

Länge fanns det ingen fristående kyrka i Lidhult. Istället fanns här 1400-tals klostret St Eves Kloster. Det var först på 1400-talet eller början av 1500-talet som den första kyrkan byggdes. Det ska ha varit en träkyrka som stod på gamla kyrkogården, men den revs på 1700-talet då den var i dåligt skick. 

Lidhults nuvarande kyrka byggdes år 1878 av byggmästare P J Björklund. Initiativet till detta togs redan år 1856. Det tog 10 år av diskussioner innan det år 1868 blev bestämt var den nya kyrkan skulle byggas. År 1859 godkändes och fastställdes den slutliga ritningen på kyrkan av Carl XV och förberedelsena för bygget kunde starta.

Det gamla kyrkan monterades ner och såldes. Senare byggdes den åter upp i Tylösand utanför Halmstad. Där står den, som S:t Olofs kapell, idag.  

Lidhults kyrka

Över porten på Lidhults kyrka sitter en sten som välkomnar besökaren med orden "Låt din kyrka visa stigen...". Stenen är huggen och graverad av Jonas Persson i Saxhult, Unnaryd. Kyrkan är i regel öppen varje dag kl 8-18.

Lidhults kyrkogård

Lidhults kyrkogård ligger i östra delen av samhället inlindad i en trädkrans av skogslind. Hela kyrkogården är omgärdad av stenmurar.

Lidhults gamla kyrkogård

Lidhults gamla kyrkogård har ett högt kulturhistoriskt värde som ödekyrkogård och kyrkplats. På kyrkogården bevaras de äldre gravarna och grundstenarna finns kvar efter den gamla kyrkan.

Om samhället Lidhult

Lidhult är en tätort i Ljungby kommun. Orten har medeltida anor och på 1300-talet fanns här en träkyrka med ett krucifix, en mässhake och en S:t Olofsskulptur. När Halmstad-Bolmens järnväg invigdes år 1889 blev det en början till Lidhult som stationssamhälle. Då tillkom marknader, affärer och mindre industrier. Industrisamhället kom till år 1949.

Verksamheter
Lidhults församling bedriver flera verksamheter med fokus på barn- och unga.
Det finns även uppskattad kör och musikverksamhet. Församlingen har ett bra och utvecklat samarbete med det lokala ålderdomshemmet Björkäng.

Kyrkis Lidhult

För dig som är 0–5 år tillsammans med vuxen. Vi sjunger, leker, pysslar och fikar.

Sjung och gung Lidhult

För dig som är 4 eller 5 år. Vi sjunger och spelar instrument tillsammans och avslutar med fika.

Tisdagsklubben Lidhult

Skapande, lek, fika och andakt. Förutom detta innehåller träffarna mycket sång för dig som går i åk F–2.

Tisdagshänget Lidhult

Skapar, pratar, bakar, fikar och sjunger! Varje vecka har vi ett tema för dig i 5:an och 6:an.

LOV-klubben Lidhult

Skapande, andakt, fika och sång för dig i 3:an och 4:an.     

Ungdomsträff Lidhult

Kom förbi och se vilka som hänger hos oss. Vi har träffar för dig som är 14–18 år.

LOV-kören

Välkommen till en körgemenskap där alla är välkomna.