Att boka dop

Alla nyblivna föräldrar får ett brev från kyrkan där man erbjuds att döpa sitt barn och inbjuds till samtal om dopets innebörd och om de praktiska förberedelserna för dopgudstjänsten.

Alla nyblivna föräldrar får ett brev från kyrkan där man erbjuds att döpa sitt barn och inbjuds till samtal om dopets innebörd och om de praktiska förberedelserna för dopgudstjänsten.

Du är välkommen att kontakta oss på pastorsexpeditionen i Ljungby på  telefon 0372-671 10, vardagar kl 9-12. Vi hjälps åt att hitta en lämplig doptid och vi informerar om närmaste datum för dopsamtal.   

Läs mer om dopsamtal.

För boende i Ljungby och Ljungby Maria församlingar ingår dopsamtalet i dopförberedelsen. Föräldrar boende i pastoratets landsbygdsförsamlingar erbjuds att vara med i den mån det är praktiskt möjligt.

Dopet är en angelägenhet för hela församlingen och kan därför gärna vara en del av församlingsgudstjänsten och speciellt vid våra familjegudstjänster.

I Ljungby erbjuder vi även dopgudstjänster på lördageftermiddagarna kl 16. I Angelstad, Annerstad, Torpa, Lidhult, Odensjö och Vrå församlingar sker dopen i söndagens gudstjänst. Denna möjlighet finns givetvis även i Ljungby kyrka och Mariakyrkan.