Gravar

Ljungby pastorats kyrkogårdar är mer eller mindre planerade i olika områden avsedda för olika typer av gravskick. Vi kan erbjuda kist- eller urngravplats, minneslund, askgravplats och muslimsk gravplats.

När en gravplats upplåts skickas ett gravbrev till den avlidnes närmaste anhörig. Gravrätten gäller normalt för en 25-årsperiod och förlängs med lika många år vid ytterligare gravsättning inom gravplatsen. Detta betyder att gravrätten gäller 25 år från den senaste gravsättningen.

Gravrättsinnehavaren bestämmer vilka som får gravsättas i graven och har rätt att själv gravsättas i graven om plats finns. Det är också gravrättsinnehavaren som ansvarar för att graven är välvårdad. Vill man få hjälp med gravskötsel tillhandahåller kyrkogårdsförvaltningen detta.

Läs mer om gravskötsel.

Val av gravplats

Val av gravplats är beroende av om kista eller urna ska gravsättas. En familjegrav eller släktgrav kan användas under flera generationer. Diskutera med kyrkogårdsförvaltningen vilka möjligheter för återanvändande som gäller i just ert fall.

Läs mer om vilka gravplatser Ljungby pastorat kan erbjuda.

Gravbrev 

I gravbrevet antecknas bland annat gravsättningar, nya gravrättsinnehavare och eventuell förlängning av gravrätten. Brevet är inte något juridiskt dokument men är viktigt att ha med vid vissa gravärenden. Det är ett ”kvitto” på de uppgifter som skrivits in i kyrkogårdsförvaltningens gravbok.

Gravrätt 

Vid gravrättsinnehavarens död ärvs gravrätten enligt samma regler som för övrig egendom. Det är viktigt att kyrkogårdsförvaltningen underrättas om nya gravrättsinnehavare.

Förnyelse av gravrätten kan tecknas då den går ut. Gravrättsinnehavaren kontaktas då av kyrkogårdsförvaltningen och erbjuds en förnyelse. Vid förnyelse av gravrätten tas en kostnad ut.

Se prislista gällande förlängning av gravrätt.

Om gravrättsinnehavaren inte önskar behålla gravrätten kan den överlåtas på annan närstående eller återlämnas till Ljungby kyrkogårdsförvaltning. En överlåtelse blir giltig först då den antecknats i kyrkogårdsförvaltningens gravbok.

Det är gravrättsinnehavaren som är ansvarig part och bara den som kan kontakta kyrkogårdsförvaltningen och göra beställningar/ändringar i gravboken. Flera personer kan vara gravrättsinnehavare men en bör vara utsedd till ombud.

Skylt vid gravplatsen

I kyrkogårdsförvaltningens gravbok finns gravplatser där gravrättstiden gått ut och kyrkogårdsförvaltningen inte har fått kontakt med innehavaren av gravrätten samt gravplatser som under pågående gravrättstid saknar innehavare.

Vid varje sådan gravplats finns en liten skylt med kontaktinformation till kyrkogårdsförvaltningen. De gravplatser vi inte får någon information om går efter två år över i förvaltningens ägo – då anses gravrätten förverkad.

Kontakta gärna oss om dina adressuppgifter som gravrättsinnehavare förändras. Vi är också tacksamma för allmänhetens hjälp i sökandet efter gravrättsinnehavare. 

Ljungby kyrkogårdsförvaltning söker just nu följande gravrättsinnehavare. 

 

Var finns graven?

Söker du en grav på någon av våra kyrkogårdar? Då kan du enkelt söka efter den på Svenskagravar.se.

Kontakta Kyrkogårdsexpeditionen

Telefon

0372-671 40, vardagar kl 10-12 

E-post

ljungby.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se