Bibelläsningsgrupp Torpa

Fråga och diskutera tillsammans i bibelstudium.

Pausade verksamheter

Med anledning av smittspridningsläget av Corona-viruset påverkas alla verksamheter i Ljungby pastorat på ett eller annat sätt. De allra flesta mötesplatser och grupper pausas tills vidare. För mer information, kontakta ledaren för gruppen eller ring pastorsexpeditionen, tel 0372-671 10 vardagar kl 9-12.

 

Dag och tid: Vissa måndagar kl 17–20. Datum annonseras i Veckobladet..
Plats: Torpa sockenstuga 
Tema: Start med Efesierbrevet därefter efter önskemål.

Kontakt

Gunilla Mattsson Dahl

Direkt: 035-810 93