Foto: Studio Lennart

Sven Ljungbergs konst i Annelundskyrkan

På eget initiativ föreslog Sven Ljungberg att Annelundskyrkans vita väggar skulle fyllas med målningar då han tyckte att rummet inbjöd till detta. Under tio månaders arbete, år 2001 till 2002, målade 89-årige Sven Ljungberg väggarna i Annelundskyrkan.

En väv klistrades på väggen då det inte gick att måla direkt på putsen. Sven utgick från en kolteckning som skiss. Sedan är pappret inpudrat på baksidan med ett torrt färgpigment, kromoxidgrönt, och därefter uppfäst på väggen och avkalkerad. Slutligen målades alla konturerna för tredje gången och därefter målades allt klart.  

Sven Ljungberg började måla fondväggen framme vid koret. Där har han återgett sin bild av paradiset som det avbildas på Bibelns första blad. Över Kunskapens träd simmar fiskar och under trädet befinner sig Adam och Eva samt en grupp vilande får. Kristus finns i Kunskapens träd och har fått en gloria av äkta guld. Sven fortsatte sedan, med korets sidor, att måla djur från alla världsdelar.

 

 

Foto: Studio Lennart

Därefter påbörjade Sven arbetet med långsidorna föreställande Golgatavandringen. Till stationerna har han som underlag använt sina illustrationer till Bo Setterlinds ”Via Dolorosa”, vilken han illustrerade 1963. Elva av de fjorton stationerna har fått plats på väggarna. Den sista bilden, föreställande Korsfästelsen, har fått en dubbelt så stor yta som övriga. Liksom målningen i Ljungby kyrkas sakristia finns små djur gömda lite varstans på väggarna.

När Sven Ljungberg slutligen målade läktaren och väggarna kring fönstren hade han i tankarna ett italienskt träd som heter ailanto och resultatet blev ett fritt skapande lövverk.