Foto: pixabay

Angelstads södra syförening

Dag och tid: En torsdag i månaden kl 14.00 
Plats: Hos någon av syföreningens medlemmar