Foto: pixabay

Angelstads södra syförening

Pausade verksamheter

Med anledning av smittspridningsläget av Corona-viruset påverkas alla verksamheter i Ljungby pastorat på ett eller annat sätt. De allra flesta mötesplatser och grupper pausas tills vidare. För mer information, kontakta ledaren för gruppen eller ring pastorsexpeditionen, tel 0372-671 10 vardagar kl 9-12.

 

Dag och tid: En torsdag i månaden kl 14.00 
Plats: Hos någon av syföreningens medlemmar

Kontakt

Birgitta Stivén

Direkt: 0372-212 40