Foto: Studio Lennart

Annelundskyrkan

Annelundskyrkan är rikt utsmyckad med målningar av Sven Ljungberg. I koret har han återgett sin bild av paradiset och på långsidorna finns målningar från Golgatavandringen. Kyrkan är i regel öppen varje dag kl 9-15.30.

Annelundskyrkan byggdes år 1970-71 på Skogskyrkogården i Ljungby efter ritningar av länsarkitekt Hans Lindén. Ursprungligen var kyrkan tänkt som ett nytt gravkapell eftersom det gamla gravkapellet, öster om kyrkan, var för litet. Under byggnadsskedet ändrades planerna och den invigdes år 1972 av biskop Olof Sundby som kyrkobyggnad. Dess båtliknande exteriör ska symbolisera Noaks ark.

Ovanför entrén finns en stiliserad fisk, en gammal kristen symbol, utförd av konstsmeden Tommy Wremp, Angelstad. Inne i kyrkan finns utsmyckningar av Eva Spångberg, Gamla Hjelmseryd och Åke Wremp, Angelstad.

Annelundskyrkans väggar är målade av Sven Ljungberg. Foto: Studio Lennart

Målningar av Sven Ljungberg

Sedan våren 2002 är kyrkan rikt utsmyckad med målningar av Sven Ljungberg, Ljungby. Genom målningen i koret har Sven Ljungberg återgett sin bild av paradiset som det avbildas på Bibelns första blad i Eden. Målningarna andas lugn och harmoni. I paradiset finns inga motsättningar och inte den gnagande längtan som förgör utan allt är klart, rent och harmoniskt. Djuren vilar sida vid sida och människan är placerad i mitten. Hon är skapelsens krona och råder med ansvar över Guds skapelse.

Utmed Annelundskyrkans långsidor illustrerar Sven Ljungberg de flesta scener från den så kallade Golgatavandringen. Med starka färger målar Sven Ljungberg lidandets väg till korset. Genom Jerusalems gator bar Kristus korset som skulle bli hans död. Korset, som har varit förenat med smärta och död, blev till livet och uppståndelsens tecken när han bar korset för vår skull. Ursprungsillustrationerna Sven Ljungbergs Golgatavandringsmålningar finns i Bo Setterlinds diktverk "Via dolorosa", från år 1963.

Läs mer om Svens Ljungbergs konst i Annelundskyrkan

Allmän information om Annelundskyrkan

Öppet i regel varje dag kl 9-15.30. Annelundskyrkan används både för begravningar och gudstjänster. Önskar du en guidad visning av kyrkan, kontakta kyrkogårdsförvaltningen på tel 0372-671 40.

Lummig och parkliknande med kulturhistoriska värden.

Skogskyrkogården

Skogskyrkogården i Ljungby är en relativt ung kyrkogård från 1920-talet som ger ett lummigt och parkliknande intryck och präglas av sitt tallbestånd men också av exotiska träd, buskar, perenner och vattendrag.

Ljungby gamla kyrkogård

En vandring på Ljungby gamla kyrkogård ger oss ett stycke Ljungbyhistoria. Bland annat finns en minnesvård över gästgiverskan Märta Ljungberg (1656-1741) som är rest mitt på kyrkogården.