Foto: Studio Lennart

Mariakyrkans församlingslokaler

I Mariakyrkans två våningsplan finns rum för både gudstjänst, församlingsverksamhet och samkväm.

Kyrkan ritades av arkitekt Agneta Holmquist, Ljungby, och invigdes av biskop Anders Wejryd år 2001. Den ersatte då den tidigare Mariakyrkan, som kom på plats år 1975, när Ljungby stad växte med en ny stadsdel öster om Laganån. 

På entréplan finns kyrksalen, kapprum och toaletter. Lokaler för verksamhet och samkväm finns på nedervåningen där det även finns ett fullutrustat kök samt toaletter.  

Några av rummen går att hyra för dopkalas, konfirmationskalas, bröllopsfest eller minnesstund samt vid andra högtidsdagar eller aktiviteter. I samlingssalen, som är det största rummet, får 100 personer plats.  

Lokalerna är tillgängliga med rullstol och hiss finns mellan våningsplanen.

Bra att veta

  • För dig som är kyrkotillhörig i någon av Ljungby pastorats församlingar finns möjlighet att kostnadsfritt låna lokaler för samkväm i samband med dop, konfirmation och vigsel. Detta gäller även vid begravning som sker i Svenska kyrkans eller annan kristen ordning.
    Lokalerna upplåts kostnadsfritt den dag som dopet, konfirmationen, vigseln eller begravningen sker.
  • Vid annan uthyrning än ovanstående gäller full hyra. För aktuella priser kontakta pastorsexpeditionen. 
  • Behöver du teknisk utrustning när du hyr, kom ihåg att anmäla det i god tid. Gärna i samband med din bokning. 
  • Dukar, servetter och ljus ingår ej i hyran. 
  • I alla lokaler inom Ljungby pastorat gäller förbud mot tobaksrökning samt servering och förtäring av alkoholhaltiga drycker. Husdjur får ej vistas i lokalen.  
  • Lokalen skall återlämnas i samma skick som den mottogs. 
  • Har du bestämt dig för att hyra gäller tillgång till lokalen enligt de tider du valt att hyra. Förberedelser och efterarbete så som dukning, smyckning, disk och städning skall hinnas med inom den tiden.  

Innan du hyr någon av våra lokaler bör du läsa igenom våra ordningsregler.
Ordningsregler för lokaler.pdf

Allmänn information och tillgänglighet

Besöksadress: Dackevägen 16, 341 39 Ljungby 
GPS: 56.826481, 13.952529

Byggnadsår: 2000-2001

Kapacitet: 100 personer.

Tillgänglighet: Lokalerna är tillgängliga med rullstol och hiss finns mellan våningsplanen.

Hörslinga: Ja

Tillgänglighetsanpassad toalett: Ja

Parkering: Parkering med begränsat antal platser finns i anslutning till byggnaden.