Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige 

Ordförande Göran Sjödahl, telefon 0372-921 44
1:e vice ordförande Christer Svensson, christer.svensson@ymail.com
2:e vice ordförande Ulla Sjöö, sjoo.ulla@gmail.com 

Kyrkorådet 

Ordförande Birgitta Svensson, telefon 0372-847 41
1:e vice ordförande Jan-Erik Oxelborn, telefon 035-801 30
2:e vice ordförande Ulla Sjöö, sjoo.ulla@gmail.com  

Utskott 

Arbetsutskott 

Ordförande Birgitta Svensson,  telefon 0372-847 41

Kyrkogårdsutskott 

Ordförande Claes Axelsson,  mobil 072-212 11 36

Fastighetsutskott 

Ordförande Göran Sjödahl, telefon 0372-921 44, mobil 070-328 31 87

Ljungby församlingsråd

Ordförande Ulla Sjöö, mobil 070-331 17 87
Vice ordförande Lena Jeppsson Råsbrant, telefon 0372-141 31, mobil 070-211 41 31

Ljungby Maria församlingsråd

Ordförande Johanna Ljunggren Almén, telefon 0372-152 15
Vice ordförande Eskil Svensson, mobil 070-535 71 51

Angelstads församlingsråd 

Ordförande Lennart Hansson, telefon 0372-921 00
Vice ordförande Gunnel Andersson, telefon 0372-230 97, mobil 070-642 83 58

Annerstads församlingsråd

Ordförande Laila Siljedahl, telefon 0372-250 90, mobil 070-220 65 95
Vice ordförande Bernth Sjödahl, telefon 0372-540 76, mobil 070-695 41 10

Torpa församlingsråd 

Ordförande Gunilla Mattsson Dahl, telefon 035-810 93, mobil 076-790 02 34

Lidhults församlingsråd

Ordförande Carl-Arne Bertilsson, mobil 070-621 49 15
Vice ordförande Inger Johansson, telefon 035-913 04, mobil 070-393 93 04

Odensjö församlingsråd 

Ordförande Sven Erik Eriksson, mobil 070-608 05 47
Vice ordförande Anna Salomonsson, telefon 035-931 00, mobil 073-933 46 52

Vrå församlingsråd

Ordförande Jan-Erik Oxelborn, telefon 035-801 30
Vice ordförande Jonny Svensson, mobil 070-589 85 61