Foto: Bengt-Åke Fasth

Lidhults kyrka

Över porten på Lidhults kyrka sitter en sten som välkomnar besökaren med orden "Låt din kyrka visa stigen...". Stenen är huggen och graverad av Jonas Persson i Saxhult, Unnaryd. Kyrkan är i regel öppen varje dag kl 8-18.

Länge fanns det ingen fristående kyrka i Lidhult. Istället fanns här 1400-tals klostret St Eves Kloster. Det var först på 1400-talet eller början av 1500-talet som den första kyrkan byggdes. Det ska ha varit en träkyrka som stod på gamla kyrkogården, men den revs på 1700-talet då den var i dåligt skick. 

Den gamla dörren från medeltidskyrkan i Lidhult. Foto: Bengt-Åke Fasth

Från den gamla medeltidskyrkan finns en dörr av trä, försedd med järnband och stora spikar, att beskåda i Lidhults nuvarande kyrka. En del spikar saknas och förmodas ha dragits ut för att användas som botemedel till allehanda sjukdomar.

På baksidan finns ett stocklås med nyckel och årtalet 1674. Nyckeln lär ha använts vid botandet av engelska sjukan, rakitis. Man hällde då mjölk i nyckelpipan och drack.

St Olofs kapell i Tylösand, Halmstad. Foto: Ljungby pastorat

St Olofs kapell

År 1721 stod en ny träkyrka klar i Lidhult och den användes fram till dess att Lidhults nuvarande kyrka togs i bruk 1879. Då såldes träkyrkan på auktion för att rivas ned och forslas bort. Den hamnade då i Prosteköp, 3 kilometer väster om Lidhults samhälle vid Transjöns östra strand, där den sedan stod uppbyggd som bostadshus i nära 60 år innan den ”räddades”. 

Huset plockades ned och forslades till Tylösand i Halmstad där den byggdes upp som kyrka och har tack vare ett foto, taget av Johannes Svensson i Ramnaryd, kunnat återställas i näst intill originalskick.

Många av kyrkans gamla inventarier såldes på samma auktion som kyrkan vid rivningen, men mycket jobb har lagts ned på att hitta liknande inventarier där inte originalen kunnat spåras och kyrkan är idag mycket nära sitt ursprungliga skick. Idag heter den St Olofs kapell och varje år hålls där i september församlingsgudstjänst för lidhultsborna.

Läs mer om St Olofs kapell

nya kyrkan tog tid

Lidhults nuvarande kyrka byggdes 1878 av byggmästare P J Björklund. Initiativet till detta togs redan 1856. Samma år beslutade kyrkostämman i Lidhult att en ny kyrka skulle byggas och vara färdig inom tolv år. Då hade den gamla träkyrkan stått i 135 år. Det tog 10 år av diskussioner innan det år 1868 blev bestämt var den nya kyrkan skulle byggas. År 1859 godkändes och fastställdes den slutliga ritningen på kyrkan av Carl XV och förberedelsena för bygget kunde starta.

Låt din kyrka visa stigen...

I förhållande till 1700-tals kyrkan som den ersatte, byggdes den på helt ny plats öster om gamla kyrkoplatsen. Detta innebar att det även blev en ny kyrkogård.

Att ordna stenen till kyrkan tog lång tid. Den hämtades från många olika ställen. År 1873 började man frakten och 1875 kunde bygget börja. Det hölls entreprenadauktion på arbetet där byggmästare P J Björklund var den som fick jobbet. Kyrkan byggdes i en blandstil. Nyklassicismen var i avklingande, den stil som annars varit högsta mode sedan biskop Esaias Tegnérs tid.

Det tog nära 25 år av planering, förslag och arbete att bygga kyrkan. År 1878 stod själva kyrkan klar, men inredning, målning och orgel var man inte klar med förrän 1879. Det sägs om Byggmästare P J Björklund att när han en sista gång gick in i den kyrka han byggt brast ut i orden: "Jag tackar Dig, gode Gud, för att Du uppehållit mig med hälsa och krafter så att jag från början till slut fått lägga hand vid och nu fått fullborda detta arbete".

Det vackra trimufkrucifixet är troligen från 1350-talet. Foto: Bengt-Åke Fasth

De gamla kyrkklockorna tar farväl och de nya ringde för första gången

Första söndagen i advent 1879  var en stor dag för Lidhults församling. Den nya kyrkan stod färdig och det skulle för första gången hållas gudstjänst där. Många samlades för att samtidigt hälsa den nya kyrkan och ta farväl av den gamla.

De gamla kyrkklockorna, som bar namnen Elisabeth och Kristina, ringde farväl och de nya ringde för första gången innan Elisabeth och Kristina tystnade för alltid. Kyrkorna hade hälsat varandra och för församlingen började en ny tid. Efter att klockorna ringt började gudstjänsten där Wilhelm Palmgren höll predikan.

Triumfkrucifixet fick plats i den nya kyrkan och är det äldsta föremålet. Den härstammar från den medeltida kyrkan, troligen 1350-tal. Det är ett så kallat lidandekrucifix.

Ära vare Gud i höjden.

Invigning med biskop Johan Andersson

Midsommardagen 1880, mer än ett halvår efter att den tagits i bruk, invigdes den nya kyrkan. Anledningen till den långa väntan var att biskopen i Växjö, H G Hultman, avlidit och man var tvungen att tillsätta en ny. Det blev därför Johan Andersson som i egenskap av ny biskop höll invigningen.

Kyrkan var full till bristningsgränsen och sockenknektarna, iförda uniform, hade till uppgift att se till så att de som varit med att bygga kyrkan i första hand skulle få plats.

Efter högmässan samlades man ute på den nya kyrkogården för att inviga begravningsplatsen och så var kyrkan slutligen offentligt invigd.

Ljuskrans tillverkad av Åke Wremp, Angelstad. Foto: Bengt-Åke Fasth

Upplysningen

Vid en renovering 1929-1930 byggdes främre delen av kyrkan in så att sakristian kom att ligga bakom altaret och korfönstren togs bort. Under denna renovering fick också kyrkan el.

Två stora ljuskransar lyser nu upp kyrkorummet. De är ritade av en dansk formgivare och tillverkade av konstsmed Åke Wremp, Angelstad. 

Mitt i kyrkorummet hänger en kristallkrona av gigantiska mått. Vid en biskopsvisitation år 1933 ansågs den inte passa i ett kyrkorum utan fick flytta till en mer undanskymd plats. Idag hänger den åter i kyrkorummet.

Läktarorgel av Troels Krohn. Foto: Bengt-Åke Fasth

Läktarorgel

Kyrkans första orgel var byggd av J Andersson, Nyarp, Långaryd. Vid en biskopsvisitation år 1947 föreslog biskop Brillioth att Lidhults kantor skulle verka för en om- eller nybyggnad av orgeln. Efter mycket sparande kunde man år 1960 inviga en ny orgel, med 20 stämmor, av Troels Krohn.

Lidhults kapell, Lillkyrkan. Foto: Bengt-Åke Fasth

Lillkyrkan

Senaste renoveringen genomgick kyrkan 1992-1993. Då fick kyrkan sin nuvarande interiör och färgsättning. Fyra bänkrader under läktaren togs bort och gav plats åt sakristia och kapell, så kallade Lillkyrkan.

I kapellet finns en vacker, stor röllakansmatta, tillverkad av Judith Johansson, Knäred. Barbro Nilsson vid Märta Måås-Fjetterströms ateljé i Båstad, har komponerat en gobeläng med motiv av St Olofs kapell. Som pendang hänger den gamla altartavlan målad av Ludvig Frid. 

Allmän information om Lidhults kyrka

Öppet i regel varje dag kl 8-18.

Tillgänglig i marknivå (förhöjning vid entrén).

Lidhults gamla kyrkogård

Lidhults gamla kyrkogård har ett högt kulturhistoriskt värde som ödekyrkogård och kyrkplats. På kyrkogården bevaras de äldre gravarna och grundstenarna finns kvar efter den gamla kyrkan.

Lidhults kyrkogård

Lidhults kyrkogård ligger i östra delen av samhället inlindad i en trädkrans av skogslind. Hela kyrkogården är omgärdad av stenmurar.