Planering och kostnad

Boka vigsel hos oss 

Om man vill gifta sig i kyrkan ska man anmäla det till pastorsexpeditionen per telefon 0372-671 10 (Vardagar kl 9-12). Vi ansvarar för bokning av kyrka, präst och musiker som är anställda hos oss. Det vanliga är att paret före vigseln träffar prästen för att samtala kring vigselns innebörd och gå igenom vigselgudstjänsten.

Hindersprövning 

När ni bokar vigsel skall ni också kontakta Skatteverket och ansöka om hindersprövning. Ni får då ett "Intyg om hindersprövning" som lämnas  till prästen före vigseln.

Kostnad 

Att vigas i kyrkan kostar inget om man tillhör Svenska kyrkan och betalar kyrkoavgift. Kostnader för extra sång och musik kan dock tillkomma.

Planera vigseln 

Vigselgudstjänsten har en fast struktur, men det finns möjlighet att till viss del påverka både valet av psalmer, böner och textläsning. Brudparet kan också fritt få formulera löftena i samråd med prästen, förutsatt att de fortfarande innehåller avsikten att "älska varandra i nöd och lust tills döden skiljer dem åt".

Låna brudkrona 

Om Du gifter dig i någon av våra kyrkor finns de möjlighet att låna en brudkrona av oss. Kontakta vår pastorsexpedition per telefon 0372-671 10 (Vardagar kl 9-12) om du är intresserad.