Sven Ljungbergs konst i Ljungby församlingshem

Foto: Ljungby pastorat

Berättelsen om Noas ark

I Ljungby församlingshems samlingssal, Petrussalen, täcks ena långsidan av en freskmålning. Idé och utförande stod Sven Ljungberg för. Till sin hjälp hade han murare Kurt Andersson, Ljungby som lade upp den våta putsen. Hela hösten pågick arbetet och strax efter Luciadagen 1960 invigdes målningen.

Motivet, som är hämtat ur Första Mosebokens berättelse om Noas ark, består av tre bilder, en s k triptyk. Dörrarna i rummet avskiljer de olika episoderna; Syndafloden, Arken byggs och Djuren går in i arken.

Foto: Ljungby pastorat

Den mittersta bilden föreställer arkens byggnation. Modell till Gud har Sven Ljungberg använt den franske skulptören Maillol klädd i vit fotsid och långt vitt skägg. Vid hans fötter sitter Noa på huk klädd i röd dräkt. Gud ritar i sanden hur Noa ska bygga arken. Ett märkligt skeppsbygge pågår i bakgrunden. Mitt ute i öknen snickrar Noas söner på skeppet och man lägger däcket innan bordläggningen är klar.

Foto: Ljungby pastorat

När skeppet är byggt, efter hundra år, tar Noa och hans hustru emot alla djuren. Det enda exotiska djuret är en giraff som sticker fram sitt huvud. Alla andra djur; katt, hund, igelkott, ekorre, kaja, rådjur, hjort, uggla, hare, höna, häst, orm, kalkon, ko, gris, anka, gås och get kommer på rad till skeppets dörr. De flesta avbildade som par.

Modeller för dessa var djur från hela socknen. Nilsson i Brovillans ardennerhästar, getter från Slättahult och gäss från Bolmstadsvägen. I det öppna fönstret sitter en duva och hennes make flyger in i arken. Med denna, till synes omaka fauna i Noas ark, har Sven Ljungberg på ett målande sätt gett oss visionen att Noas ark, d v s Kristi kyrka, bygger vi först och främst i vårt eget liv, men också i gemenskap med hela Guds skapade värld. Kristi kyrka är världsvid men den börjar alltid i vårt eget liv!

Foto: Ljungby pastorat

Det sista motivet, målat längst till vänster på väggen, föreställer Syndafloden. Djur och människor dränks. Noa öppnar ett fönster och låter en duva flyga ut, vilken kommer tillbaka med en olivkvist i näbben. ”Hoppet om livets förnyelse och fortsättelse” var Sven Ljungbergs motto. Han har dock inte följt bibeltexten helt. Utifrån perspektivet, slagkraftighet och dekorativ verkan, har han sammanfattat Syndafloden.

Hans målnings vardagliga karaktär ifrågasattes bland annat av Domkapitlet i Växjö stift. Med glimten i ögat svarade då Sven Ljungberg: ”Det vittnar väl om en stark tro, att bygga en båt mitt ute i öknen?”.

Foto: Ljungby pastorat

"Människans åker"

I församlingshemmets trappa hänger ett freskprov ”Människans åker”. Målningen är ett tävlingsbidrag 1945 till kapellkrematorium i Skövde. Kvinnan på bilden är Ann Margret, Svens fru, och flickan är ett finskt krigsbarn som Sven använde en del som modell. Sven Ljungberg kom på tredjeplats och belönades med 900 kronor.

Foto: Ljungby pastorat

Oljemålning

När Sven Ljungberg besökte Syföreningsrummet i Ljungby församlingshem upptäckte han att han inte hade skänkt någon oljemålning till detta rum. Omedelbart fick församlingens vaktmästare åka med och välja ut en tavla hos Sven. Det blev en fönstermålning där den röda ljusstaken står i centrum. På äldre dagar hade Sven börjat måla interiörer under den kalla årstiden och denna är daterad till 1997. När Syföreningsrummet 2016 gjordes om till kontor flyttades målningen till sammanträdesrummet Paulus på suterrängplan.

Foto: Ljungby pastorat

Träsnitt

Sven Ljungberg är upphovsman till ytterligare två tavlor i Ljungby församlingshem. ”Lördag i oktober”, 1944, föreställer torgdag i Ljungby och ”Träd med fågelholkar” har motiv hämtat från Sven Ljungbergs hem vid Lagaån.

Foto: Ljungby pastorat