Domkapitel

Domkapitlets uppgift är att pröva överklaganden samt utöva tillsyn över präster och diakoner. I uppgiften ingår också att anta församlingsinstruktioner och att ta beslut om kollekter, gudstjänstärenden och behörighetsprövningar.

Handlingar till domkapitlet ska ha inkommit till domkapitlet senast två veckor före sammanträdesdatum.

Biskop Fredrik Modéus, ordförande 
Domprost Thomas Wärfman, vice ordförande
Ersättare för biskop/domprost är arbetsledande komminister Nina Palmgren
 
Domarledamot
Charlotte Brokelind, Jönköping 
Personlig ersättare Bengt Johansson, Alvesta

Ledamöter
Diakon Håkan Cansund, Kalmar
Ellen Lindén, Kalmar (S)
Elisabeth Hullfors, Smålandsstenar (POSK)
Stig Göran Fransson, Landsbro (C)

Ersättare
Kyrkoherde Axel Fors, Värnamo
Anna Karin Slunge, Vaggeryd (S)
Anna Linse Löfgren, Nässjö (POSK)
Anna Roos, Långaryd (C)

Sammanträdesdatum 2023

Stiftsstyrelse
11 januari Framtidsseminarium
1 februari
23 mars
18-19 april
1 juni
29 augusti
11 oktober
23 november
19 december

Domkapitel 
11 januari Framtidsseminarium
20 januari Examen och domkapitel
13 februari 
22 mars 
2 maj 
16 juni Examen och domkapitel
27 juni  (om behov finns)
31 augusti 
21 september 
24 oktober 
15 november 
13 december 

Egendomsnämnd 
7 februari 
12 april 
7 juni 
30-31 augusti (exkursion 31 augusti)
5 oktober 
19 december

Stiftsfullmäktige 
27 februari
22 maj
26 september
30 november

Arbetsutskott
17 januari
7 mars
3 april
23 maj
16-17 augusti
27 september
9 november
7 december