Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Domkapitel

Domkapitlets uppgift är att pröva överklaganden samt utöva tillsyn över präster och diakoner. I uppgiften ingår även att anta församlinginstruktioner, ta beslut om kollekter, gudstjänstärenden och behörighetsprövningar. Handlingar till domkapitlet ska ha inkommit till domkapitlet senast två veckor innan sammanträdesdatumet.

Biskop Fredrik Modéus, ordförande 
Domprost Christopher Meakin, vice ordförande
Ersättare för biskop/domprost är arbetsledande komminister Nina Palmgren
 
Domarledamot
Charlotte Brokelind, Jönköping 
Personlig ersättare Bengt Johansson, Växjö

Ledamöter
Diakon Jonas Linstrand, Växjö
Anna Karin Slunge, Vaggeryd (s)
Stig Göran Fransson, Landsbro (c) 
Elisabeth Hullfors, Smålandsstenar (posk)

Ersättare
Komminister Magnus Lind, Värnamo.
Ellen Lindén, Rockneby (s)
Lisbet Båfält, Huskvarna (c)
Helen Widerberg, Bor (Frimodig kyrka)

 

Mer om domkapitlets arbete finns att läsa på intranätet.

Sammanträdesdatum 2019

Stiftsstyrelse
15 januari
13 februari
26 mars
25 april
12 juni
4 september
21 oktober
12 november
19 december   

Domkapitel 
16 januari - Framtidsseminarium med stiftsstyrelse och prostmöte   
12 februari
14 mars
24 april
7 juni, med examen
19 juni, om behov finns
20 augusti
12 september
15 oktober
13 november
17 december

Egendomsnämnd 
5 februari
8 april
11 juni
3-4 september 
8 oktober
19 december

Stiftsfullmäktige
26 februari
27 maj
26 september
28 november

Arbetsutskott
29 januari
27 februari
1 april
22 maj
21-22 augusti
24 september
23 oktober
26 november

Registrator

Maria Bengtsson

Maria Bengtsson

Växjö stift

Registrator