Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon: +46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Domkapitel

Domkapitlets uppgift är att pröva överklaganden samt utöva tillsyn över präster och diakoner. I uppgiften ingår även att anta församlinginstruktioner, ta beslut om kollekter, gudstjänstärenden och behörighetsprövningar.

Biskop Fredrik Modéus, ordförande
Domprost Thomas Petersson, vice ordförande
Ersättare för biskop/domprost är arbetsledande komminister Nina Palmgren
 
Domarledamot
Charlotte Brokelind, Jönköping
Personlig ersättare Bengt Johansson, Växjö

Ledamöter
Diakon Jonas Linstrand, Jönköping
Anna Karin Slunge, Vaggeryd (s)
Stig Göran Fransson, Landsbro (c) 
Elisabeth Hullfors, Norrahammar (posk)

Ersättare
Prost, kyrkoherde Christopher Meakin, Växjö
Ellen Lindén, Rockneby (s)
Lisbet Båfält, Huskvarna (c)
Helen Widerberg, Bor (Frimodig kyrka)

Sammanträdesdatum 2018

Stiftsstyrelse
10-11 januari
27 februari
28 mars  
25 april  
13 juni  
3-4 september
9 oktober  
6 november
18 december

Domkapitel
10 – 11 januari (utbildning)
2 februari (prästexamen) 
13 mars
25 april
8 juni (präst- och diakonexamen)
21 augusti
18 september
15 oktober
28 november
18 december

Egendomsnämnd
6 februari
11 april
13 juni
3-4 september
2 oktober
18 december  

Stiftsfullmäktige
4-5 februari
24 maj
24 september
26 november

Arbetsutskott
6 februari
13 mars  
5 april  
30 maj  
20-21 augusti
18 september
15 oktober
28 november
20 december

   

Intervjudagar för kyrkoherde- och arbetsledande komministertjänster under 2018:
22 januari
27 februari
13 april
28 maj
10 september
8 oktober
16 november
4 december  

 

Registrator för domkapitlet

Maria Bengtsson

Maria Bengtsson

Växjö stift

Registrator

Direkt: 0470-77 38 17

Växel: 0470-77 38 00