Växjö stift

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon: +46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Domkapitel

Domkapitlets uppgift är att pröva överklaganden samt utöva tillsyn över präster och diakoner. I uppgiften ingår även att anta församlinginstruktioner, ta beslut om kollekter, gudstjänstärenden och behörighetsprövningar.


Biskop Fredrik Modéus, ordförande
Domprost Thomas Petersson, vice ordförande
Ersättare för biskop/domprost är kyrkoherde Annette Geyer

Domarledamot
Charlotte Brokelind, Jönköping
Personlig ersättare Bengt Johansson, Växjö

Ledamöter
Diakon Helena Ask, Huskvana
Margareta Andersson, Åseda (c)
Birgitta Lindén, Rockneby (s)
Elisabeth Hullfors, Norrahammar (posk)

Ersättare
Kyrkoherde Pär-Magnus Möller, Värnamo
Stig Göran Fransson, Landsbro (c)
Anna Karin Slunge, Vaggeryd (s)
Rita Fröberg, Urshult (Vägen)

Sammanträdesdatum 2017


Stiftsstyrelse
17-18 januari
28 februari
29 mars
19 april
13 juni
7 september
11 oktober
8 november
18 december

Domkapitel
 3 februari (präst- och diakonexamen)
13 mars
 4 april
 4 maj
 9 juni (präst- och diakonexamen)
 23 augusti
26 september
18 oktober
15 november
13 december

Egendomsnämnd
 7 februari
 4 april
 8 juni
 5-6 september
4 oktober
18 december

Stiftsfullmäktige
22 mars (seminariedag)
30 maj
17 november

Arbetsutskott
8 februari
9 mars
3 april
29 maj
21-22 augusti
28 september
19 oktober
 5 december     

Strukturutskott 
 6 februari
 6 mars
 3 april
29 maj
21 augusti
25 september
16 oktober
4 december

Kyrkobyggnadsutskott 
27 februari
25 april
14 juni
23 augusti
3 oktober
11 december  

Registrator för domkapitlet

Maria Bengtsson

Maria Bengtsson

Växjö stift

Registrator

Direkt: 0470-77 38 17

Växel: 0470-77 38 00