Domkapitel

Domkapitlets uppgift är att pröva överklaganden samt utöva tillsyn över präster och diakoner. I uppgiften ingår även att anta församlinginstruktioner, ta beslut om kollekter, gudstjänstärenden och behörighetsprövningar. Handlingar till domkapitlet ska ha inkommit till domkapitlet senast två veckor innan sammanträdesdatumet.

Biskop Fredrik Modéus, ordförande 
Domprost Thomas Wärfman, vice ordförande
Ersättare för biskop/domprost är arbetsledande komminister Nina Palmgren
 
Domarledamot
Charlotte Brokelind, Jönköping 
Personlig ersättare Bengt Johansson, Alvesta

Ledamöter
Diakon Håkan Cansund, Kalmar
Ellen Lindén, Kalmar (S)
Elisabeth Hullfors, Smålandsstenar (POSK)
Stig Göran Fransson, Landsbro (C)

Ersättare
Kyrkoherde Axel Fors, Värnamo
Anna Karin Slunge, Vaggeryd (S)
Anna Linse Löfgren, Nässjö (POSK)
Anna Roos, Långaryd (C)

Mer om domkapitlets arbete finns att läsa på intranätet.

Sammanträdesdatum 2022

Stiftsstyrelse
12 januari Framtidsseminarium
3 februari
29 mars
26 april
7 juni
31 augusti-1 september
12 oktober
6 december

Domkapitel 
12 januari Framtidsseminarium
21 januari Examen och domkapitel 
14 februari                
17 mars                      
27 april                      
10 juni Examen och domkapitel 
22 juni                     
22 augusti                           
21 september               
25 oktober                    
15 november                
14 december               

Egendomsnämnd 
2 februari 
5 april 
1 juni 
31 augusti-1 september 
11 oktober 
20 december

Stiftsfullmäktige 
22 februari
23 maj
29 september
30 november

Arbetsutskott
18 januari
8 mars
11 april
24 maj
17-18 augusti
27 september
24 november