Meny

Vrå kyrkogård

Vrå kyrkogård har anor sedan medeltiden, de första gravstenarna monterades kring 1850. Trädkransen av lönnar och stenmuren ramar in de äldre delarna av kyrkogården.

Vrå kyrkogård ligger på en höjd i södra delen av byn och omger kyrkan som 1836 ersatte en medeltida kyrka. Den äldre delen av kyrkogården är omgärdad av en kallmurad gråstensmur och en trädkrans av lönn. 1964 utökades kyrkogården och 1968 tillkom bårhuset.

Ålderdomliga gravvårdar

Under en inventering 1829 skrivs det att det varken finns grafvårdar, epitafier, banér, sorgfanor, vapen, rustningar, run- eller likstenar i och kring Vrå kyrka. Hundra år senare, 1927, görs en ny inventering där fem ålderdomliga gravstenar nämns. Tre av dessa finns kvar än idag.

Den första är en gravsten, 81 cm hög med en uthuggen urna som dekor, trolig ålder är omkring 1850. De andra två gravstenarna är av gråsten, den ena från 1844 och den andra från 1847. Det finns även en gravvård där staket och kors är sammanhängande, samt en liten gravvård av trä.