Foto: Studio Lennart

Sven Ljungbergs konst i Ljungby kyrka

Altauppsattsen

När Ljungby kyrka skulle renoveras 1965 tog arkitekten Kurt von Schmalensee, på initiativ av kyrkoherde Idor Arlid, kontakt med Sven Ljungberg för framtagning av ny altartavla i kyrkan. Altartavlan tillverkades på plats i kyrkan och resultatet blev en tre meter hög gjuten triptyk klädd i guldmosaik med scener ur Golgatavandringen via Dolorosa.

Förlagan till scenerna hämtade Sven från sina trägravyrer som finns illustrerade i Bo Zetterlinds bok ”Via Dolorosa”. Altartavlans mitt domineras av Kristi uppståndelse. På varsin sida om uppståndelsen har Sven grupperat de fjorton motiven från vandringen i fyra fält. Jesus bär den röda manteln som lyser mot bakgrundens guld.

Sven Ljungberg åkte själv ner till Italien och hämtade glas som han på plats i Ljungby klippte till mosaik och tryckte fast på cement. För att minimera skärsår använde Sven kirurghandskar vid arbetet.

Underdelen, s k predella, är en runsten klädd i mosaik av grå kolmårdsmarmor dekorerat med spikar, törnekrona och gissel i grön sten. Runstenen är den första, här i trakterna, som man har hittat ett ingraverat kors i.

Sven Ljungberg designade 1965, i samarbete med glaskonstnären Sven Palmquist, även ett glaskors, ljusstakar och vas till Ljungby kyrka. 

 

 

Foto: Studio Lennart

Ljungby kyrkas sakristia 

Ljungby kyrkas sakristia byggdes till 1997. Sven Ljungberg var då på plats och fyllde rummets väggar med trädgårdsmotiv föreställande balsaminer.

Infällt i balsaminens grönska finns mängder av olika djur. Inspiration fick han från gamla kyrkors medeltidsmålningar där det finns med smådjävlar. Sven valde istället att ha med djur då han tyckte det blev mysigare.

Låter man blicken vandra över väggarna dyker humlor, bin och igelkottar fram bakom grönskan. En rödhake, som sägs plockade tornar från törnekronan ur Jesus panna, finns också avbildad. Rödhakens bröst färgades röd av Jesus blod. På väggens nedre del slingrar sig krasse. Väggmålning var klar i februari 1998.