Meny

Präster

Axel Fors

Axel Fors

Kyrkoherde

Christer Borg

Präst Ljungby församling

Jörgen Eklund

Präst Ljungby församling, Sjukhuskyrkan

Mattias Fjellander

Präst Angelstad, Annerstad, Torpa församlingar

Zack Lindahl

Präst Ljungby Maria församling

Anna Lindén

Präst Lidhult, Odensjö, Vrå församlingar