Foto: Anders Bengtsson. Verna Hellströms bildsamling.

Sjömannen och portieren Holger Tragman, 1908-1991

Sjömannen som torpederades och överlevde.

Arkivarien och Ljungbyforskaren Carl-Magnus Gripenhed, samt den tidigare länsinstruktören i Kronobergs läns civilförsvarsförbund Lars Nordqvist berättar mera om Holger Tragmans liv.
Ljudklipp. MP3-format. 7,5 mb. Speltid: 04:06

Foto: C-M Gripenhed

Portieren Holger Tragman 1908-1991 var bördig från Finland och var med om omskakande händelser under andra världskriget. Utifrån de fragment som finns bevarade om Holger Tragmans liv, återskapas en bild av hur det kunde vara för honom under deltagandet i finska vinterkriget 1939-1940. Dessutom var han sjöman och fartyget som han tjänstgjorde på torpederades och sänktes. Holger Tragman behärskade ett flertal främmande språk och efter kriget fick han ett hedersuppdrag som överportier vid de olympiska spelen 1952 i Helsingfors. Därefter började resan mot grannlandet Sverige. Holger Tragman ligger begravd i kvarter 07 på Skogskyrkogården.

Foto: Emma Petersson, Ljungby kyrkogårdsförvaltning.

Föregående och nästa del

Information om ljudguiden och Skogskyrkogården från dåtid till nutid

Skogskyrkogården invigdes den 30 oktober 1921 och benämndes som den ”Nya kyrkogården” sedan Ljungbys gamla kyrkogård intill kyrkan hade blivit för liten.

Ljungbys första hemsyster Tina Källman, 1908-1978

Var Ljungbys första hemsyster. Hon anställdes av Ljungbys Röda Kors Krets 1940.