Meny

Torpa kyrkogård

Kyrkogården har medeltida ursprung och den äldsta delen anlades troligen samtidigt som kyrkan uppfördes på 1860-talet. En trädkrans av olika lövträd omgärdar kyrkogården.

Torpa kyrkogård ligger, tillsammans med kyrkan, i norra delen av Torpa by vid landsvägen mellan Hinneryd och Annerstad.

I de främre gravkvarteren är det vanligast med låga rektangulära gravstenar i diabas, grå eller röd granit. När det gäller gravstenarnas inskriptioner är ortnamn vanligt förekommande. Däremot är titlar inte vanliga och inte heller bibelord, psalmverser eller minnesord.

På 1940-talet utvidgades kyrkogården åt öster. Samtidigt förändrade man också den äldre delen med tydliga kvarter och gångar. Dessförinnan var gravarna oregelbundet placerade. I kyrkogårdens sydöstra hörn finns också ett kvarter för urngravar.

Bårhus

Till kyrkogården hör också ett bårhus som byggdes och invigdes 1955. Bårhuset är beläget öster om kyrkan och är en underjordisk byggnad med fasad av sten och gräsbevuxet tak.