Foto: Bengt-Åke Fasth

Torpa kyrkogård

Kyrkogården har medeltida ursprung och den äldsta delen anlades troligen samtidigt som kyrkan uppfördes på 1860-talet. En trädkrans av olika lövträd omgärdar kyrkogården.

Torpa kyrkogård ligger, tillsammans med kyrkan, i norra delen av Torpa by vid landsvägen mellan Hinneryd och Annerstad.

I de främre gravkvarteren är det vanligast med låga rektangulära gravstenar i diabas, grå eller röd granit. När det gäller gravstenarnas inskriptioner är ortnamn vanligt förekommande. Däremot är titlar inte vanliga och inte heller bibelord, psalmverser eller minnesord.

På 1940-talet utvidgades kyrkogården åt öster. Samtidigt förändrade man också den äldre delen med tydliga kvarter och gångar. Dessförinnan var gravarna oregelbundet placerade. I kyrkogårdens sydöstra hörn finns också ett kvarter för urngravar.

Bårhus

Till kyrkogården hör också ett bårhus som byggdes och invigdes 1955. Bårhuset är beläget öster om kyrkan och är en underjordisk byggnad med fasad av sten och gräsbevuxet tak.

 

Virtuell rundvisning
Här kan Du se våra kyrkogårdar virtuellt i datorn och i mobila enheter. Om man är rörelsehindrad kan man se om det är möjligt att göra ett besök, om inte, får man ändå se hur det ser ut!

Att familjer bor utspritt blir allt vanligare, och idag är det inte alls ovanligt att den avlidne är den enda som stannat kvar på orten. Här kan man, oavsett årstid eller vart man bor, se hur kyrkogårdens olika delar ser ut då man ska komma överens om en gravplats för den avlidne.

Klicka här för att virtuellt besöka Torpa kyrkogård