Två föräldrar med sitt barn.
Foto: Magnus Aronsson/IKON

Dopsamtal

Innan det är dags för dopet blir du erbjuden att delta i ett dopsamtal tillsammans med andra familjer. Fokus vid denna gemensamma samling är dopets betydelse, men också praktiska frågor kommer att tas upp.

Ni får lyssna på musik, som kan användas vid dop och ni får information om kyrkans barnverksamhet. Förutom präst får ni också möta kyrkomusiker och medarbetare i barnverksamheten. 

För boende i Ljungby och Ljungby Maria församlingar ingår dopsamtalet i dopförberedelsen. Föräldrar boende i pastoratets landsbygdsförsamlingar erbjuds att vara med i den mån det är praktiskt möjligt.

Dopsamtalen växlar mellan Ljungby församlingshem/Annelundsgården och Mariakyrkan och hålls ungefär var fjärde vecka under terminstid, kl 17.00–18.30. Bäst är om båda föräldrarna kan vara med. Även dopfaddrar är välkomna.