Foto: Josefine Pettersson

Angelstads kyrkogård

Angelstads kyrkogård omger medeltidskyrkan som troligen byggdes under senare delen av 1100-talet. Kyrkans klockstapel är i sin nuvarande form från 1760 och anses som en av de vackraste inom Växjö stift.

Kyrkogården har liksom Angelstads kyrka ett medeltida ursprung. Sedan urminnes tid och fram till 1919 var Angelstad kyrklig huvudort i pastorat med Ljungby och Kånna. Man upplever mycket av kultur och bygdens historia vid en vandring på Angelstads kyrkogård.

Kyrkogården består av tre delar; den del som omger kyrkan, en utvidgning från 1940-talet som ansluter till den ursprungliga i söder samt en utvidgning från 1980-talet i öster.

På kyrkogården norr om kyrkan finns en av Kronobergs läns mest ålderdomliga och välbevarade klockstaplar av klockbockstyp uppförd 1760. Stora klockan är från 1609 och lillklockan från 1861.

Virtuell rundvisning
Här kan Du se våra kyrkogårdar virtuellt i datorn och i mobila enheter. Om man är rörelsehindrad kan man se om det är möjligt att göra ett besök, om inte, får man ändå se hur det ser ut!

Att familjer bor utspritt blir allt vanligare, och idag är det inte alls ovanligt att den avlidne är den enda som stannat kvar på orten. Här kan man, oavsett årstid eller vart man bor, se hur kyrkogårdens olika delar ser ut då man ska komma överens om en gravplats för den avlidne.

Klicka här för att virtuellt besöka Angelstads kyrkogård 

Gravvårdar

Gravvårdarna på den ursprungliga delen av kyrkogården är blandade. Här finns gravvårdar från 1800-talet och framåt. På den äldsta delen är det vanligt med gravvårdar av större obearbetade naturstenar.

Minneslunden anlades på 1990-talets slut. Den är centralt placerad inom utbyggnaden i öster. I sydöstra hörnet av minneslunden finns en springbrunn, ljusbärare och två stora blomsterurnor. 

Häradsprost Petrus Magni

Kyrkogårdens äldsta gravvård är rest över Petrus Magni, häradsprost under åren 1581-1604. Han skrev under Uppsala mötes beslut år 1593 för Angelstad, Ljungby och Kånna församlingars pastorat.

Riddare Ebbe Skammelson

På den gamla kyrkogården finns också en märklig gammal sten, på vilken enligt legenden den skotske riddersmannen Ebbe Skammelson ljöt sin död efter det att bojorna fallit av honom.