Körer

Att sjunga i kör är som en stor folkrörelse. Många tusen människor sjunger i någon kör, inte bara för musikens skull utan också för gemenskapen och glädjen som ger avkoppling ifrån vardagen. Svenska kyrkan i Ljungby pastorat erbjuder flera körer för olika åldrar. Välkommen att prova på!