Körer

Att sjunga i kör är som en stor folkrörelse. Många tusen människor sjunger i någon kör, inte bara för musikens skull utan också för gemenskapen och glädjen som ger avkoppling ifrån vardagen. Svenska kyrkan i Ljungby pastorat erbjuder flera körer för olika åldrar. Välkommen att prova på!

Pausade verksamheter

Med anledning av smittspridningsläget av Corona-viruset påverkas alla verksamheter i Ljungby pastorat på ett eller annat sätt. De allra flesta mötesplatser och grupper pausas tills vidare. För mer information, kontakta ledaren för gruppen eller ring pastorsexpeditionen, tel 0372-671 10 vardagar kl 9-12.