Foto: Bengt-Åke Fasth

Odensjö församling

En samlingsplats för alla i socknen

Glädje och ljus sprids i kyrkan

Församlingsinstruktion 2020

Om församlingen
Odensjö församlig har funnits sedan medeltiden och är väl förankrad i bygden. Församligen är liten men strävar efter att bli en stor del av en livlig socken.
I församlingen finns en öppen samvaro och arbetsgemenskap med sikte på hjälpverksamhet. Församlingen arbetar med att hålla kontakten med de äldre som inte kan komma till kyrkan och finns där som ett ljus i deras ensamhet. 

Om kyrkan
Odensjö kyrka ligger idylliskt vid sjön Bolmen och byggdes troligen upp första gången på 1200-talet, men eldhärjades år 1815. Den nuvarande kyrkan är byggd år 1818 på de gamla murarna av rullsten och kalkbruk.

Odensjö var fram till år 1943 huvudförsamling i det som då utgjorde dess pastorat. Det är en mycket gammal bygd vilket man inte bara kan höra av namnet. Här har man hittat stenyxor och flintredskap i jorden. I bygden finns också gravfält och kultplatser från järnåldern och det sägs att en runsten finns inmurad i kyrkomuren och att Odens källa finns här. Enligt legenden finns det alltid vatten i Odens källa.

Odensjö kyrka är omgiven av grönska och vackert belägen med sin unika placering på en udde, Kyrkudden, i sjön Bolmen. Kyrkans storlek och läge gör den därför till en populär bröllopskyrka.

Odensjö kyrka

Odensjö kyrka ligger idylliskt vid sjön Bolmen och byggdes troligen upp första gången på 1200-talet, men eldhärjades 1815. Den nuvarande kyrkan är byggd 1818 på de gamla murarna av rullsten och kalkbruk. Kyrkan är i regel öppen varje dag kl 8-18.

Odensjö kyrkogård

Odensjö kyrkogård har ett medeltida ursprung och är tillsammans med kyrkan mycket vackert belägen, på den s k Kyrkudden, intill sjön Bolmen centralt i Odensjö by.

Om samhället Odensjö

Sockennamnet Odensjö skrevs år 1389 Odhinsredh och år 1413 Odhensöryth. Flera av socknens gårdar/småsamhällen nämns sedan medeltiden: år 1389 Lykna (Löckna), år 1413 Baerkenaes (Björkenäs) och år 1417 Haesthult.

Jordbruket var, som på många andra platser, den viktigaste försörjningskällan, men på grund av mager jordmån lades stor vikt vid fisket. Även förekomsten av järnmalm utgjorde ett bra tillskott till försörjningen. Den hämtades i sjön Bolmen och såldes till bland annat Åminne järnbruk i Värnamo kommun för vidare förädling.

En tredje naturtillgång var lingonen, som med rätta kallades ”skogens guld”. I Smålands beskrivning står det: ”Kring de multnande furustubbarna uppväxer ett frodigt lingonris, som lämnar långt rikligare avkastning än en bördig åker beväxt med klöver.

Idag läggs stor vikt vid turism och egen företagsamhet.

Verksamheter
Odensjö församling bedriver verksamheter med fokus på äldre församlingsbor. 

Flitiga fingrar Odensjö

Syföreningen ”Flitiga fingrar” i Odensjö träffas en måndag i månaden under vår och höst för att sy och handarbeta.