Foto: Alexander Teglbjærg

Ljungby församling

En stadsförsamling i hjärtat av Ljungby stad.

Synbart, Hörbart, Kännbart och Tillgängligt

Församlingsinstruktion 2020

Om församlingen
Enligt Ljungbys lokalhistoria så har det funnits en kristen kyrka i staden sedan 1200-talet. Kyrkan som vi känner den idag byggdes på 1850-talet och har sedan varit andligt hem för Ljungby församling. 

Församlingens fokus, förutom att fira Jesus gärningar och liv, är att arbeta för att göra Ljungby stad till en bättre och mer mänsklig plats att bo på. 

Församlingen verkar för att människor i Ljungby församling skall känna sig sedda och hörda och gärna berörda. Guds rike innebär diakoni utförd av församlingens medlemmar tillsammans med anställd personal. Det sker med hjälp av samtal, träffar, hembesök och verksamhet på sjukhuset.

Om kyrkorna
I Ljungby församling finner du Ljungby kyrka och Annelundskyrkan. Utöver det finns andaktslokaler, bl a på skogskyrkogården. Ljungby kyrka från 1850-talet är byggd i s k blandstil och bjuder på en förgylld altaruppsats av lokalkonstnären Sven Ljungberg. 

Annelundskyrkan är en modern kyrkobyggnad som invigdes år 1972. Denna kyrka ligger på Ljungby skogskyrkogård och är en populär kyrka för dop och begravning. Kyrkans interiör smyckades av Sven Ljungberg med en kombination av paradiset som det beskrivs i första mosebok, samt elva målningar som visar Colgatavandringen. 
 

Ljungby kyrka

Ljungby kyrka reser sig ljus och vacker när du kommer från centrum och går Storgatan västerut. Här fick kyrkan sin placering när den byggdes 1857-1859. Kyrkan är i regel öppen varje dag kl 9-16.

Annelundskyrkan

Annelundskyrkan är rikt utsmyckad med målningar av Sven Ljungberg. I koret har han återgett sin bild av paradiset och på långsidorna finns målningar från Golgatavandringen. Kyrkan är i regel öppen varje dag kl 9-15.30.

Lummig och parkliknande med kulturhistoriska värden.

Skogskyrkogården

Skogskyrkogården i Ljungby är en relativt ung kyrkogård från 1920-talet som ger ett lummigt och parkliknande intryck och präglas av sitt tallbestånd men också av exotiska träd, buskar, perenner och vattendrag.

Ljungby gamla kyrkogård

En vandring på Ljungby gamla kyrkogård ger oss ett stycke Ljungbyhistoria. Bland annat finns en minnesvård över gästgiverskan Märta Ljungberg (1656-1741) som är rest mitt på kyrkogården.

Om orten Ljungby
Ljungby är centralort i Ljungby kommun i Kronobergs län. Orten ligger där E4 och riksväg 25 möts, i Lagans dalgång. 

Första kända invånaren på den plats där Ljungby ligger i dag var Astrad. Om detta vittnar runstenen Replösastenen från 1000-talet. Där går att läsa i runskrift:

"Götrad gjorde denna vård efter Astrad, den ypperste av de fränder och odalmän som i Finnveden fordom levde."

Men platsen där Ljungby ligger var bebodd långt tidigare. Om det vittnar inte minst de talrika gravrösen som finns i trakten. 

På 1100-talet fick Ljungby sin första stenkyrka när Ljungby socken bildades. Ljungby har sedan lång tid tillbaka varit en plats där viktiga handelsvägar i nord-sydlig och öst-västlig riktning korsas. Av denna anledning påbjöd ett kungligt brev på 1300-talet att ett gästgiveri skulle anläggas invid Lagastigen.

Idag är Ljungby en expansiv tätort med ett rikt näringsliv. Med flera stora produktionsföretag i staden växer staden ständigt. 

Verksamheter
Ljungby församling bedriver verksamheter för alla åldrar och alla invånare i kommunen. Från barn- och ungdomsgrupper till hantverkscaféer för seniorer, kör och musikverksamhet, diakonalt stöd och samtalsgrupper för ensamma och utsatta. 

Kaffebönan

Café med nybakat i Ljungby församlingshem

Sjukhuskyrkan i Ljungby

Ibland rår vi inte över livet. Det är skört och sårbart. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart - öppen för alla - när de riktigt stora frågorna tar tag i oss.

Diakonal gemenskap Ljungby

Diakonal gemenskap är en öppen grupp för dig som vill uppleva en stunds gemenskap kring ett givet program.

Mångkulturella vängruppen Ljungby

Vill du se en skymt av världen? Välkommen till en öppen grupp för dig som vill träna att förstå och tala svenska.

Syföreningen för världens barn Ljungby

En syförening i centrala Ljungby som skapar hantverk till förmån för barn i nöd världen över.

Leva vidare-grupp Ljungby

Samtalsgrupp för dig som förlorat en nära anhörig. Syftet med gruppen är att du ska kunna sätta ord på tankar och känslor i samband med förlusten.

Sopplunch Ljungby

Hemlagad soppa med färska råvaror serveras, tillsammans med ljummet nybakat bröd, varje torsdag i samband med musikandakt.

Ljungby kyrkokör

Ljungby kyrkokör är ett gäng glada sångare som vill förgylla olika slags gudstjänster med sin sång!