Foto: Ljungby pastorat

Begravning i Svenska kyrkan

Är den avlidne medlem i Svenska kyrkan har du bland annat tillgång till kyrka, präst, musiker och vaktmästare vid begravningen. Begravningsgudstjänsten sker i Svenska kyrkans ordning.

Många väljer att kontakta en begravningsbyrå som hjälper till med alla de praktiska frågorna kring begravningen men om du vill ordna begravningen själv lämnar vi gärna råd kring de praktiska frågorna runt begravningen. Vi finns också till hands om du behöver någon att prata med kring sorgen. Kontakta någon av våra präster, diakoner eller pastorsexpeditionen.

Vi finns också till hands om du behöver någon att prata med kring sorgen.

Den avlidne medlem i Svenska kyrkan

Är den avlidne medlem i Svenska kyrkan har du tillgång till kyrka, präst, musiker och vaktmästare. Dessutom kan Svenska kyrkan ansvara för processionsbärning vid kistbegravning. Kyrkoavgiften i Ljungby pastorat är 1,15 kr per skattekrona (fr o m 1 januari 2017).

Som medlem anordnas också själaringning samt tacksägelse i kyrkan.

Anmäla ett dödsfall 

Anlitar du en begravningsbyrå ombesörjer de anmälan av ett dödsfall till oss. Väljer du att inte anlita en begravningsbyrå ska dödsfallet meddelas till pastorsexpeditionen, telefon 0372-671 10, vardagar kl 9-12. 

Själaringning

Själaringningen är en gammal tradition som innebär att man ringer i kyrkklockan
för att meddela att någon har dött. Idag är det främst en hedersbevisning för den döde och en uppmaning till bön. Församlingskyrkan är öppen för andakt.

I pastoratets landsbygdsförsamlingar sker själaringning kl 10 i den församlingskyrka som den avlidne tillhörde. Oftast sker detta dagen efter att anmälan har gjorts. 

I stadsförsamlingarna sker själaringningen på specifika dagar kl 10. I Ljungby församling rings det på tisdagar och i Ljungby Maria församling på onsdagar. Ringning kan ske för båda församlingarnas tillhöriga om så önskas. 

Tacksägelse 

Tacksägelsen är en offentlig kungörelse av dödsfallet av den som varit medlem i Svenska kyrkan. Den avlidnes namn läses upp och man ber en bön varefter klockorna ringer en stund. Om man inte har andra önskemål hålls tacksägelsen i den avlidnes hemförsamling. Tacksägelsen äger i regel rum vid huvudgudstjänsten söndagen efter dödsfallet. För anhöriga kan det på olika sätt vara värdefullt att delta vid detta tillfälle.

Mina önskemål

För att underlätta för anhöriga och undvika oenighet är det klokt att skriva ner de önskemål du har kring din begravning och ge till någon du litar på. Att fylla i uppgifterna i häftet Mina önskemål är ett sätt att göra dina önskemål kända. Du kan fylla i uppgifterna direkt i datorn och sedan skriva ut eller skicka dokumentet. Du kan även skriva ut dokumentet och fylla i uppgifterna för hand. 

Mina önskmål (pdf)

Begravningsgudstjänsten

Begravningsgudstjänsten utformas i samråd med präst, musiker och eventuellt begravningsbyrå. 

Val av gravplats

När någon nära anhörig gått bort är det många svåra beslut som måste tas. Ett av dem är var den avlidne ska ha sin sista viloplats. Om inte han eller hon uttryckt sin egen vilja måste de närmast anhöriga bestämma detta.

Begravningspastoral

Begravningspastoralen är ett dokument som reglerar ordningen kring begravningsverksamheten och hur begravning i Svenska kyrkans ordning skall gå till. Den beskriver den omsorg som ska visas både den avlidne och de anhöriga/närstående.

Begravningspastoralen är ett arbetsledningsinstrument, en lokal överenskommelse som rör arbetet med och kring begravning inom församlingsverksamheten i Ljungby pastorat.

Begravningspastoral för Ljungby pastorat (pdf)