Foto: Maria Nilsson/Ljungby pastorat

Annerstads kyrkogård

Många av de gravvårdar som finns på Annerstads kyrkogård gör den kulturhistoriskt intressant fast den är relativt ung, invigd 1891. T ex har många gravstenar yrkestitlar som berättar om yrken som inte finns idag.

Kyrkogården är belägen på en höjd i östra delen av byn. Strax väster om den ligger den gamla kyrkogården där även den gamla kyrkobyggnaden stod.

Kyrkogården består av två delar, en som invigdes 1891 och en utvidgning som tillkom på 1980-talet. Kyrkogårdens första del är omgärdad av en kallmurad stenmur. Utvidgningen av kyrkogården har en låg stenmur och ett enkelt staket i trä.

Runt kyrkogården växer en trädkrans av olika lövträd. Träden som dominierar är en ask, några flerstammiga gullregn samt björk och hästkastanj.

Virtuell rundvisning
Här kan Du se våra kyrkogårdar virtuellt i datorn och i mobila enheter. Om man är rörelsehindrad kan man se om det är möjligt att göra ett besök, om inte, får man ändå se hur det ser ut!

Att familjer bor utspritt blir allt vanligare, och idag är det inte alls ovanligt att den avlidne är den enda som stannat kvar på orten. Här kan man, oavsett årstid eller vart man bor, se hur kyrkogårdens olika delar ser ut då man ska komma överens om en gravplats för den avlidne.

Klicka här för att virtuellt besöka Annerstads kyrkogård 

Gravvårdar

Många av de gravvårdar som finns på kyrkogården är intressanta. Det finns gravstenar med yrkestitlar som berättar om yrken som inte finns idag, till exempel stationsskrivare, skriftställare och trotjänarinna.

Ett stort antal av familjegravplatser finns. Några är monumentala till sin form och det finns bland annat en gravsten formad som en trädstam. Det är mycket vanligt med by- och gårdsnamn inom hela området, expempelvis Bolmarö, Marsjö, Byagård, Viggåsa och Skäckarp. 

En gravsten är försedd med järnvägens emblem och är rest över en man bosatt i Piksborg där en av järnvägsstationerna längs den numera nedlagda järnvägen Halmstad-Bolmen finns. En annan gravsten är rest över gratialisten, vilket är en soldat som fått pensionsersättning.