Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Ljungby pastorat Besöksadress: Kyrkogatan 3, 34135 LJUNGBY Postadress: Box 4, 34121 LJUNGBY Telefon:+46(372)67100 E-post till Ljungby pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Annerstads kyrkogård

Många av de gravvårdar som finns på Annerstads kyrkogård gör den kulturhistoriskt intressant fast den är relativt ung, invigd 1891. T ex har många gravstenar yrkestitlar som berättar om yrken som inte finns idag.

Kyrkogården är belägen på en höjd i östra delen av byn. Strax väster om den ligger den gamla kyrkogården där även den gamla kyrkobyggnaden stod.

Kyrkogården består av två delar, en som invigdes 1891 och en utvidgning som tillkom på 1980-talet. Kyrkogårdens första del är omgärdad av en kallmurad stenmur. Utvidgningen av kyrkogården har en låg stenmur och ett enkelt staket i trä.

Runt kyrkogården växer en trädkrans av olika lövträd. Träden som dominierar är en ask, några flerstammiga gullregn samt björk och hästkastanj.

Gravvårdar

Många av de gravvårdar som finns på kyrkogården är intressanta. Det finns gravstenar med yrkestitlar som berättar om yrken som inte finns idag, till exempel stationsskrivare, skriftställare och trotjänarinna.

Ett stort antal av familjegravplatser finns. Några är monumentala till sin form och det finns bland annat en gravsten formad som en trädstam. Det är mycket vanligt med by- och gårdsnamn inom hela området, expempelvis Bolmarö, Marsjö, Byagård, Viggåsa och Skäckarp. 

En gravsten är försedd med järnvägens emblem och är rest över en man bosatt i Piksborg där en av järnvägsstationerna längs den numera nedlagda järnvägen Halmstad-Bolmen finns. En annan gravsten är rest över gratialisten, vilket är en soldat som fått pensionsersättning.