Foto: PMB Media & Design

Begravningsgudstjänsten

Begravningsgudstjänsten utformas i samråd med präst, musiker och eventuellt begravningsbyrå. 

Den präst som ska leda begravningsgudstjänsten tar kontakt med de anhöriga per telefon och man träffas oftast till ett samtal om begravningsgudstjänsten, psalmer och praktiska frågor.

Bårtäcke

Möjlighet finns, för församlingsbor inom Ljungby pastorat, att kostnadsfritt låna ett bårtäcke i de församlingar där de finns. Ett finns i Annerstads kyrka och ett tillhör kyrkogårdsförvaltningen.

Traditionen med bårtäcke sträcker sig långt tillbaka i tiden. Användningen av bårtäcke ses av allt fler människor som ett alternativ till en vackert utsmyckad kista med blommor.

Bokning av bårtäcke sker i samband med bokning av begravning.

Processionsbärning

Processionsbärning ingår som en del i jordbegravning som sker enligt Svenska kyrkans ordning. I möjligaste mån bör familj, släkt, vänner agera som bärare då det ses som en sista hedersbetygelse till den avlidne.

Finns ingen möjlighet till detta tillhandahåller Svenska kyrkan ett bärarlag som ställer upp och bär kistan vid jordbegravning.

Minnesstund

Vid minnesstund finns möjlighet att hyra något av våra församlingshem.

Läs mer om lokaler