Gemenskap och engagemang

Våra mötesplatser och aktiviteter är många för lika och olika människor, för liten och stor. Gemenskapsgrupper med pratstunder och tilltugg, studie- och samtalsgrupper, mångkulturella träffar, bönegrupper, skapande verksamheter för män och kvinnor, körer för musikälskare, pyssel, sång och lek för barn och familj, ungdomsträffar, insamlingsprojekt – utbudet är stort! 

Skapande verksamhet

Hantverk är ett utmärkt sätt att koncentrera sig och glömma sin oron. Det kan också sänka din stressnivå. Inom Ljungby pastorat finns umgänge och hantverk för alla personligheter.

Engagera dig

Runt om i världen och i vår närhet finns människor som är i behov av stöd och hjälp. Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet är det kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer.