En liten gul blomma sticker upp genom ett hål i istäcke på marken.
Foto: Shutterstock

Åkerbo församling

Söder om Roxen, i östra delen av Linköpings kommun ligger Åkerbo. Vi är en församling med landsbygd och snabbt växande tätorter som Ekängen, Linghem och Tallboda. Drygt 15 000 människor bor här. Välkommen till din och min församling. Gud var med oss alla!

Fel tider i hemsidans kalender

Ett tekniskt fel gör att våra verksamheter ibland visar fel plats och alltid visar fel tid på hemsidans kalender. Korrekt tid och plats visas i appen Kyrkguiden - klicka här för att hämta den.

Kontakta oss

Oavsett vad det gäller - hör gärna av dig! 013-23 66 50, eller klicka här för fler kontaktvägar.

Boka tid för samtal

Behöver du någon att prata med? Vi finns här för dig! Klicka här för att ta kontakt.

Kika i kalendern!

Här hittar du öppettider i kyrkorna, gudstjänster och andra aktiviteter.

Verksamheter och mötesplatser

Här kan du läsa mer om alla församlingens verksamheter.

Livets stora händelser

Kyrkan finns med dig genom hela livet. Här kan du läsa mer om dop, konfirmation, vigsel och begravning.

En diakon sitter ner och samtalar med någon.

Samtal och stöd

När livet är svårt kan du behöva prata med någon. Hör av dig till Svenska kyrkan när du vill prata med en präst eller en diakon. Vi finns här för dig oavsett ålder och livssituation.

Information om personuppgifter - GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt i flera hundra år och det kommer vi fortsätta att göra. Läs mer om hur vi går till väga här.

Jerusalem – den heliga, träff för engagerade inom Act Svenska kyrkan och SKUT i Linköpings stift, 20 april 2024

Hur lever man som kyrka och församlingar på en plats där konflikter sker dagligen? Vad kan kyrkor bidra med? Denna dag får vi en initierad inblick om läget kring Jerusalem och Västbanken genom berättelser från Karin Ekblom, kaplan vid Svenska teologiska institutet i Jerusalem och av biskop em Jan-Olof Johansson, ordförande i Svenska Jerusalemsföreningen. Föreningen driver Den Gode Herdens skola i Betlehem. Klicka här för att läsa mer!

Pilgrim

Askeby klosterkyrka ligger längs Klosterleden och här erbjuder Åkerbo församling möjlighet för pilgrimer att övernatta i församlingsgården. Vandringar görs också i andra delar av församlingen.

En liten pojke håller handen på en regnbåge målad på ett fönster.

Regnbågsnyckeln i Åkerbo

Regnbågsnyckeln visar att medarbetare och förtroendevalda i församlingen har genomgått processmodellen Regnbågsnyckeln och har viljan att arbeta aktivt för en mer inkluderande kyrka. Här hittar du uppgifter om hur modellen är upplagd och hur församlingen arbetar med den.

Öppen kyrka - för alla åldrar

När kyrkan är öppen för verksamhet! Här ryms öppen förskola med sångstund och lek. Du kan också fika tillsammans med andra. I kyrksalen finns rum för den som söker stillhet. Ingen föranmälan, alla är välkomna!

En glad hund sitter på en kulle med en sjö i bakgrunden.

Tankar inför helgen

"Mycket av Guds fantastiska skaparförmåga och Guds kärlek till sin skapelse kan jag förnimma och uppleva i naturen och hos djuren, kanske specifikt hos en liten hund vid namn Frank." Läs prästens tankar inför helgen på Svenska kyrkans bloggportal.

Förskolan Duvan

Duvan heter Åkerbo församlings förskola i Tallboda. Vi öppnade i oktober 2017 och har plats för omkring 35 barn på avdelningarna Fjädern och Vingen.

Tillsammans blir vi församling - Verksamhetsberättelsen 2022

Om året som gick, med samarbeten och firanden!

...när ni samlas har var och en något att bidra med...

1 Kor 14:26
Någon tar en slev soppa ur en kastrull.

Engagera dig!

Kom som du är - för att du saknas när du inte är här, för att du är unik. Här finns många möjligheter. Du kan hjälpa till ideellt i din församling eller ge en gåva. Och du - välkommen som medlem i Svenska kyrkan om du inte redan är det.

Tyng inte jorden, rör vid den varsamt, ge världen liv, ge den vård där du går...

psalm 838, Psalmer i 2000-talet

Kulturarvet och skapelsen

Långsiktighet och varsamhet med vårt kulturarv är viktigt. Att ta hand om byggnader och inventarier från bygdens historia och tidigt kristet liv. Likaså att ta hand om naturen som vi har haft omkring oss länge. Blommor, djur och landskap som vi växt upp med och som vi vill ska finnas kvar för barn och barnbarn.

Kolla kulturarvet!

Är du nyfiken på Svenska kyrkans kulturarv? Här finns massor av spännande läsning!

En runsten med röda runor.

Så läser du runor

Runorna är ett skriftsystem som använts av alla germansktalande folk. Förutom de nordiska språken hör bland annat tyska, engelska, holländska och gotiska till denna språkgrupp. Runskriften tros ha uppstått under vår tideräknings första århundrade, med det latinska eller möjligen det grekiska alfabetet som förebild. De flesta runorna har likheter med motsvarande bokstäver där.

Miljöarbete

Vid miljömässan i Törnevalla kyrka 16 oktober 2016 mottog församlingen diplom av Linköpings stifts miljödiplomerare. I samband med det fick vi också Kyrka för Fairtrade-diplom.

Svenska kyrkans gemensamma webbsidor om HBTQI+

Två personer håller upp regnbågsflaggan mot himlen.

Hbtq i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan ska vara en inkluderande kyrka, där hbtq-personer ska känna sig trygga och välkomna. Därför jobbar vi aktivt mot diskriminering och för inkludering.

Bakom en halvt genomskinlig regnbågsflagga syns silhuetten av ett par som gör hjärt-tecken med sina händer.

Historiken om Svenska kyrkan och hbtq-personers rättigheter

Svenska kyrkan har samtalat om hbtq-personers rättigheter under många år. Under tidiga år handlade samtalet främst om homosexualitet och om homosexuellas samlevnad. Här kan du läsa om viktiga årtal och beslut.

En präst har en regnbågsfärgad stola över axlarna.

Hbtqi

Kristen tro och hbtqi-personers rättigheter hänger ihop. Båda handlar om identitet. De handlar också om varje människas frihet att vara den man är och Guds kärlek till varje människa.

Gå till källan

I tider när rykten snabbt sprids på nätet är det viktigt att kunna gå till källan och ta del av ursprungsinformationen. Den här sidan, som uppdateras utifrån aktualiteter, riktar sig till dig som vill ta reda på var Svenska kyrkan står i frågor där olika tolkningar eller missuppfattningar har spridits.

Åkerbo församling

Telefon:
013-23 66 50
Öppettider:
måndag 13-15, tisdag 10-12, onsdag 13-15, torsdag 10-12, fredag-söndag stängt.

Besöks- och postadress:
Medvindsvägen 33A, 582 72 Linköping

E-post:
akerbo.forsamling(@)svenskakyrkan.se

Webbredaktörer:
Klara Grundström
Emma Aspegren