Hållbarhet och miljö

”Jorden är hel och rund. Vi delar jord, sol, regn, vind, hav och luft. Vi ser den som en gåva, Guds andetag genom årmiljoner av utveckling som vi fått uppgiften att förvalta och fortsätta att utveckla. Den uppgiften är din och min.”

De första meningarna i Åkerbo församlings vision för miljöarbete pekar på jorden som Guds skapelse men också en ändlig resurs som vi måste vara rädda om. Vi behöver tänka hållbart och långsiktigt i planering, beslut och handling.
Läs visionen här.

Global rättvisa

Varor som odlats och producerats på ett rättvist sätt ökar i våra butiker. Blommor, fotbollar, bomull och guld går också att köpa Fair trade-märkt. Efterfrågan ökar och vårt val i butiken gör stor skillnad!

Miljöarbete

Vid miljömässan i Törnevalla kyrka 16 oktober 2016 mottog församlingen diplom av Linköpings stifts miljödiplomerare. I samband med det fick vi också Kyrka för Fairtrade-diplom.

Nu behövs både längtan och handling!

En älskad skapelse är hotad och de närmaste åren är avgörande för om vi kan hejda de värsta effekterna av klimatförändringarna. Det är bakgrunden till att biskoparna i Svenska kyrkan i september kom ut med en reviderad version av sitt biskopsbrev om klimatet.