Hållbar utveckling

”Jorden är hel och rund. Vi delar jord, sol, regn, vind, hav och luft. Vi ser den som en gåva, Guds andetag genom årmiljoner av utveckling som vi fått uppgiften att förvalta och fortsätta att utveckla. Den uppgiften är din och min.”

Stigport mot söder - Lillkyrka Foto: Maria Bergendahl

De första meningarna i Åkerbo församlings vision för miljöarbete pekar på jorden som Guds skapelse men också en ändlig resurs som vi måste vara rädda om. Vi behöver tänka hållbart och långsiktigt i planering, beslut och handling.
Läs visionen här.