Miljöarbete

Människans ansvar för skapelsen är en självklarhet. Kyrkan ska vara en förebild och vägvisare i konkret miljöarbete och trovärdig i sitt engagemang i klimatfrågan och omställningsprocesser.

Åkerbo församling har sedan 2014 målmedvetet arbetat fram miljömål för att minska miljöpåverkan, spara resurser och minska utsläpp av både koldioxid och skadliga ämnen. 21 miljömål är antagna av kyrkorådet.

Miljöarbete kring trycksaker

Pappersval påverkar mycket - både vid framställning och vid leverans av trycksaker. Läs mer här.

"För tydlig vilja och ett målmedvetet omställningsarbete ges detta miljödiplom". I Törnevalla kyrka år 2016 tog Maria Bergendahl, dåvarande miljösamordnare och kyrkoherde Ulf Hjertman emot miljödiplomet från stiftets miljösamordnare Per Rosengren och Annika Deltin. Foto: Magnus Sethson

Söndag 16 oktober 2016 mottog församlingen det första diplomet i samband med en miljömässa i Törnevalla kyrka.
Se bilder från mässan här.