Miljöarbete

Människans ansvar för skapelsen är en självklarhet. Kyrkan ska vara en förebild och vägvisare i konkret miljöarbete och trovärdig i sitt engagemang i klimatfrågan och omställningsprocesser.

Åkerbo församling har sedan 2014 målmedvetet arbetat fram miljömål för att minska miljöpåverkan, spara resurser och minska utsläpp av både koldioxid och skadliga ämnen. 21 mål är antagna av kyrkorådet och församlingen är sedan våren 2017 inne i fas 2 (av 3) i Svenska kyrkans miljödiplomering.

"För tydlig vilja och ett målmedvetet omställningsarbete ges detta miljödiplom". Maria Bergendahl, miljösamordnare och kyrkoherde Ulf Hjertman tar emot diplomet från stiftets miljösamordnare Per Rosengren och Annika Deltin.
Maria Bergendahl, miljösamordnare i församlingen och kyrkoherde Ulf Hjertman tar emot miljödiplomet av Annika Deltin och Per Rosenberg, båda från Linköpings stift. Foto: Magnus Sethson

Söndag 16 oktober 2016 mottog församlingen det första diplomet i samband med en miljömässa i Törnevalla kyrka.
Se bilder från mässan här.