Vigsel

En kyrklig vigsel innehåller mer än ett juridiskt avtal. Den är en helig stund där man lovar varandra att göra allt för att äktenskapet ska hålla. Man ger ett löfte inför Gud och får ta emot Guds välsignelse.

En helig stund.
En helig stund. Foto: Magnus Aronsson

Vigsel bokas på församlingsexpeditionen i Linghem.
Du kan också använda formuläret, för att anmäla intresse av vigsel.

Vi föreslår vigsel på lördagar 11.00, 13.00 eller 15.00.

Ett långt liv tillsammans kan innehålla flera utmaningar. Att då få beskydd och kraft är en tillgång och trygghet i alla äktenskap. Oavsett om ni som skall gifta er är två kvinnor, två män eller en kvinna och en man är ni lika välkomna. Sedan 1 november 2009 gäller Svenska kyrkans regler kring äktenskap för alla par, oavsett kön.

Stor eller liten - pampig eller enkel?

Vigseln kan utformas på olika sätt utifrån era önskemål. Om ni vill ha en vigsel med många inbjudna eller en enkel, fin högtid med enbart vittnens närvaro avgör ni själva.

Välj bland tretton kyrkor

 I Åkerbo församling finns tretton kyrkor av mycket olika karaktär. Några kyrkor är stora och rymliga, andra är mindre. Några är medeltida men här finns också S:t Martin, en av Sveriges nyaste kyrkor.
Här kan du läsa mer om våra kyrkor och se panoreringsbilder från dem.
Finns önskemål om vigsel på annan plats försöker vi tillmötesgå detta. Dock har församlingens kantor bara möjlighet att medverka om musikinstrument (piano eller motsvarande) finns på platsen.

Vill ni låna en brudkrona? Läs mer här

Hur går vigseln till?

En vigselgudstjänst i Svenska kyrkans ordning innehåller bibelläsning, vigselakt, bön och välsignelse - samt musik och psalmsång.
Vid vigseln måste två personer närvara som vittnen men det går bra med kyrkans vaktmästare och kantor.  

Ja, vi vill vigas. Hur gör vi?

Kontakta församlingsexpeditionen - 013-23 66 50 eller via detta formulär - för att boka kyrka, dag och tid. Där får du svar på eventuella frågor. Vi föreslår vigsel på lördagar 11.00, 13.00 eller 15.00. I möjligaste mån försöker vi tillmötesgå önskemål om en specifik kyrka och vigseldag. 
Om ni vill smycka kyrkan, till exempel med bänkvaser går det bra. Tänk på att meddela det till församlingsexpeditionen senast två veckor före vigseln. Ni ansvarar själva för smyckningen, också att den tas bort. Det måste ske direkt efter vigseln eftersom det ofta är flera vigslar i följd.

Kostar det något?

För den som tillhör Svenska kyrkan är vigseln gratis, det vill säga församlingen tillhandahåller präst, kantor och vaktmästare. Det gäller också om bara den ena i paret är medlem. Vill man ha "egen" präst eller kantor, det vill säga någon som inte är anställd i Åkerbo församling får man själv reglera eventuell kostnad. Om ingen av parterna tillhör Svenska kyrkan har man inte rätt till vigsel i kyrkan.

Vigsel i annan ordning

Ibland uppkommer frågan om man får ha vigsel med vigselförrättare från annat kristet samfund. Om någon i paret tillhör Svenska kyrkan lånar vi ut kyrkolokalen inklusive vaktmästare gratis. Dock ingår inte musiker. Eftersom vi i första hand använder våra lokaler för egen verksamhet kan vi inte boka vigslar i annan ordning förrän tre månader före vigseldatumet.

Hindersprövning

Före vigseln ska ni ansöka om hindersprövning och vigselintyg hos Skatteverket och få dem godkända. Blankett och information om hur ni gör finns på Skatteverkets hemsida.
Hindersprövningen är giltig i fyra månader. Det som prövas är att ni är myndiga, inte nära släkt med varandra och ogifta (och inte registrerad partner enligt tidigare lagstiftning).
När Skatteverket behandlat er ansökan om hindersprövning får ni tillbaka ett intyg på detta. Lämna det, tillsammans med vigselintyget som ni också får från Skatteverket, till vigselprästen så kommer hen att meddela Skatteverket, så att vigseln blir registrerad.

Vilket efternamn?

Ni ska också fylla i Skatteverkets blankett och berätta vilket eller vilka namn ni vill bära efter vigseln.