Foto: Fröberg

Vigsel

En kyrklig vigsel innehåller mer än ett juridiskt avtal. Den är en helig stund där man lovar varandra att göra allt för att äktenskapet ska hålla. Man ger ett löfte inför Gud och får ta emot Guds välsignelse.

Har du frågor kring, eller vill boka en vigsel? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart det är möjligt. Tänk på att vi behöver nå dig på dagtid.

Du kan läsa mer om vigsel längre ner på sidan.

Kontaktuppgifter

Bröllopet är kärlekens fest

Att välja att dela livet med varandra är någonting livsavgörande. I vigselgudstjänsten får paret ge sina löften inför Gud och församlingen, och ta emot Guds välsignelse och stöd i den gemensamma framtiden. Ett långt liv tillsammans kan innehålla flera utmaningar. Att då få beskydd och kraft är en tillgång och trygghet i alla äktenskap. 

Vigseln kan utformas på olika sätt, vara personligt präglad med val av plats, musik och vänners medverkan. Det kan vara ett stort följe i hela kyrkan och det kan vara ett litet med några få i en liten stämningsfull lokal.

Ni som redan har vigts borgerligt eller i en annan kyrka, kanske i ett annat land, kan få en kyrklig välsignelse. Ceremonin är väldigt lik vigselgudstjänsten, men den har ingen betydelse i lagens mening.

Låna en brudkrona?

Åkerbo församling har flera vackra brudkronor av äldre och nyare modell. En del av dem går att låna för församlingsbor som vill gifta sig i någon av våra kyrkor.

Församlingens brudkronor

Tiara, diadem och andra hårprydnader är åter på modet. Kanske har det att göra med de många prins- och prinsessbröllopen i Sverige. Men man behöver inte vara kunglig för att bära krona. Man behöver inte ens köpa en. I Åkerbo finns flera vackra kronor till låns för den som gifter sig i våra kyrkor.

Välj bland tretton kyrkor

 I Åkerbo församling finns tretton kyrkor av mycket olika karaktär. Några kyrkor är stora och rymliga, andra är mindre. Några är medeltida men här finns också S:t Martin, en av Sveriges nyaste kyrkor.
Här kan du läsa mer om våra kyrkor och titta hur de ser ut inuti.
Finns önskemål om vigsel på annan plats försöker vi tillmötesgå detta. Dock har församlingens kantor bara möjlighet att medverka om musikinstrument (piano eller motsvarande) finns på platsen.

Vill ni låna en brudkrona? Läs mer via länkarna nedan. 

Vanliga frågor och svar

Hur går vigseln till?

En vigselgudstjänst i Svenska kyrkans ordning innehåller bibelläsning, vigselakt, bön och välsignelse - samt musik och psalmsång.
Vid vigseln måste två personer närvara som vittnen men det går bra med kyrkans vaktmästare och kantor.  

Ja, vi vill vigas. Hur gör vi?

Kontakta församlingsexpeditionen via formuläret längre upp på den här sidan, eller via 013-23 66 50 - för att boka kyrka, dag och tid. Där får du svar på eventuella frågor. Vi föreslår vigsel på lördagar 11.00, 13.00 eller 15.00. I möjligaste mån försöker vi tillmötesgå önskemål om en specifik kyrka och vigseldag. 

Får vi smycka kyrkan själva?

Om ni vill smycka kyrkan, till exempel med bänkvaser går det bra. Tänk på att meddela det till församlingsexpeditionen senast två veckor före vigseln. Ni ansvarar själva för smyckningen, också att den tas bort. Det måste ske direkt efter vigseln eftersom det ofta är flera vigslar i följd.

Kostar det något?

För den som tillhör Svenska kyrkan är vigseln gratis, det vill säga församlingen tillhandahåller präst, kantor och vaktmästare. Det gäller också om bara den ena i paret är medlem. Vill man ha "egen" präst eller kantor, det vill säga någon som inte är anställd i Åkerbo församling får man själv reglera eventuell kostnad. Om ingen av parterna tillhör Svenska kyrkan har man inte rätt till vigsel i kyrkan.

Kan vi ha Vigsel i annan ordning, i svenska kyrkans kyrkolokaler?

Ibland uppkommer frågan om man får ha vigsel med vigselförrättare från annat kristet samfund. Om någon i paret tillhör Svenska kyrkan lånar vi ut kyrkolokalen inklusive vaktmästare gratis. Dock ingår inte musiker. Eftersom vi i första hand använder våra lokaler för egen verksamhet kan vi inte boka vigslar i annan ordning förrän tre månader före vigseldatumet.

Hindersprövning, vad innebär det?

Före vigseln ska ni ansöka om hindersprövning och vigselintyg hos Skatteverket och få dem godkända. Blankett och information om hur ni gör finns på Skatteverkets hemsida.
Hindersprövningen är giltig i fyra månader. Det som prövas är att ni är myndiga, inte nära släkt med varandra och ogifta (och inte registrerad partner enligt tidigare lagstiftning).
När Skatteverket behandlat er ansökan om hindersprövning får ni tillbaka ett intyg på detta. Lämna det, tillsammans med vigselintyget som ni också får från Skatteverket, till vigselprästen så kommer hen att meddela Skatteverket, så att vigseln blir registrerad.

Vilket efternamn får vi?

Ni ska också fylla i Skatteverkets blankett och berätta vilket eller vilka namn ni vill bära efter vigseln.

Mer om vigsel och bröllop på Svenska kyrkans gemensamma webbsidor

Liten pojke överlämnar ring på bröllop.

Bröllop

Planerar du och din partner att gifta er? I kyrkan får ni ett välsignat bröllop. Vi berättar om vigselgudstjänsten och hur ni bokar präst och kyrka. Och lite tips om annat att tänka på också.

Närbild på två personer med vigselringar som håller hand.

Vigselgudstjänsten

Vigselgudstjänsten utformas i samråd mellan brudparet, prästen och en musiker. Prästen är ytterst ansvarig för vigselgudstjänsten och dess olika moment.

En brudgum trär vigselringen på sin blivande frus finger.

Bröllopet rymmer många symboler

Vid livets stora förändringar använder vi ofta riter och symboler. De har en känslomässig funktion och de hjälper oss att lämna det gamla och kliva in i det nya.

Ett par står framme vid altaret för att gifta sig.

Etikett i kyrkan

Bröllopsdagen är en av de viktigaste dagarna i brudparets liv och kommer att bli ett minne för livet för både dem och gästerna. Lite etikett kan vara bra att känna till.

Vill ni gifta er utomlands?

Ni kan vigas eller bli välsignade (när ni redan gift er borgerligt) i Svenska kyrkan utomlands. Olika regler gäller i olika länder, här får du praktisk information.