Målbild, visioner och ledstjärnor

- Hur Åkerbo växer som arbetsplats

Mitt uppdrag har varit att med hjälp av GDQ (Group Development Questionnaire) fas-bestämma de från början sex arbetsgrupperna i församlingen, och ringa in inom vilka områden de behöver arbeta för att utvecklas. Vidare har jag med varje grupp tagit fram en målmatris där en inre delad målbild arbetats fram för både vardagliga beteenden samt visioner och ledstjärnor.

Enligt dr Susan Wheelan som konstruerat GDQ finns fyra faser att utvecklas till, ju högre fas desto mer mogen grupp. Vid vår första mätning var 4 av 6 grupper i fas I eller II. Idag är alla grupperna i fas III eller IV. Detta har lett till att

·      mognaden i arbetsgrupperna är numera hög.

·      man hanterar konflikter och olikheter väl.

Det är förmodligen unikt för Svenska Kyrkan med en sådan genomgripande genomlysning av både gruppdynamik och ledarskap. Så har det också gett resultat!

Lars Gustafsson

·      arbetsglädjen är hög.

Det har varit mycket stimulerande att få följa medarbetarnas mycket tydliga utveckling som lagspelare!

Jag har också haft nöjet att utbilda ledningsgruppen – kyrkoherde samt de sex enhetscheferna – i Utvecklande Ledarskap (UL) som är ett koncept framtaget av Försvarshögskolan. UL är liksom GDQ evidensbaserat, och de två koncepten kommunicerar bra med varandra. Min uppfattning är att man på detta sätt fått ett gemensamt språk för ledarskap och målstyrning.

Ett modigt kyrkoråd, och en modig kyrkoherde har vågat arbeta med evidensbaserade metoder för att ta Jesu Kristi församling in i framtiden. Det är förmodligen unikt för Svenska Kyrkan med en sådan genomgripande genomlysning av både gruppdynamik och ledarskap. Så har det också gett resultat!

Sökande av tjänsterna får gärna höra av sig till mig om frågor finns! 

Lars Gustafsson,
070-2406863

Präst (fd kyrkoherde) och leg psykoterapeut. Idag internkonsult i chefs- och ledarskapsfrågor på Örebro Universitet samt egen företagare.