Foto: Klara Grundström

Rystads kyrka

Kyrkan i Rystad är belägen i centrum av en urgammal kulturbygd och i närheten av stora och märkliga gravfält från järnåldern. Socknen och kyrkan är omtalade i bevarade dokument från 1200-talets senare del.

Dagens kyrka tillkom i slutet av 1700-talet. Den byggdes sedan konungen bestämt att den lilla församlingen Näsby, strax söder om nuvarande Ekängen och Rystad församling skulle slås ihop och ha en gemensam kyrka på platsen för Rystads gamla kyrka, något som Näsbyborna motsatte sig. 28 mars 1780 påbörjades rivningsarbetet och redan den 29 september samma år kunde den första gudstjänsten firas i nya kyrkan.

I kyrkans yttervägg finns en runsten. Läs mer här.

Foto: Magnus Green

Bokning
av dop, vigsel, begravning, lokaler, m m görs på församlingsexpeditionen:
013-23 66 50 
akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se

Områdesansvarig: Ida Johansson, 0733-627650 (frågor om dop, vigsel, m m, se ovan)
Kyrkoföreståndare: Inger Törnvall, 013-39 70 49.
Är du intresserad av att komma in i kyrkan? Kontakta kyrkoföreståndaren eller maila församlingsexpeditionen så försöker vi hjälpa till.

Läs mer om Rystad kyrka här.

Läs mer om kyrkans ovanliga ljusplåt i mässing här.

Vill du boka kyrkan? 

En kvinnlig präst skvätter dopvatten på en liten flickas panna. Föräldrarna står bakom.

Har det blivit dags för dop?

Dopet är en högtid som är förknippad med en djup glädje. Klicka här för att läsa mer om - eller boka dop!  

Vill ni gifta er?

Klicka här för att läsa mer om - eller boka vigsel.

Ett sista farväl

För de flesta människor är seder och ritualer viktiga när någon går bort. I begravnings- gudstjänsten kommer sorgen och dödens allvar till uttryck. Men också hoppet och uppståndelsens ljus. Klicka här för att läsa mer om begravning.

Tillgänglighet - Rystad

Foto: Madelen Zander/IKON

Rystad - kyrkan
Tillgänglig ingång: Ja
Teleslinga: Ja
Handikapptoalett: Ja