Tre tunga slantar i Östra Harg

Under sommaren 2018 visades tre gamla mynt i Östra Hargs kyrka. Foto: Maria Bergendahl

Världens största mynt är svenskt och vägde 19,7 kg och är från 1644. Det motsvarade tio silverdaler.

Plåtmynten som finns i Östra Hargs kyrka är däremot i mindre valörer:
Det minsta myntet, ½ daler silvermynt är 9x9 cm och från 1726, alltså under Fredrik I regeringstid.
I boken ”Vad kostar det?” (Historiska media) finns exempel på vad man fick för pengarna på den tiden. Exempelvis kostade 1 tunna (ca 150 liter) vete 7 daler silvermynt.

Mellanmyntet är 15x15 cm stort och är 1 daler silvermynt från 1757. På den tiden var Adolf Fredrik kung i Sverige och då kostade 100 ljus ungefär 2 daler silvermynt.

Myntplåt i Östra Harg Foto: Katarina Blyme

Det största myntet är 17x19cm och väger ca 1,5 kg och är ett 2 daler silvermynt från 1748. En skeppskock kunde då tjäna 24 silverdaler i månaden.

Exporten krävde stabilt betalmedel

Koppar var Sveriges viktigaste exportvara fram till mitten av 1600-talet då stångjärnet utvecklades. Stångjärnet var ett lättarbetat och smidigt järn och handeln med andra länder var beroende av en stabil valuta. Eftersom Sveriges silverbrytning var liten i förhållande till koppartillgången blev mynten (plåtarna) i koppar så mycket större än i silver för att motsvara silvervärdet.

1 daler silvermynt är ung. 3 daler kopparmynt