Vårda skapelsen, vårda blommor och bin

Biodling bakom församlingsgården i Askeby. Foto: Maria Bergendahl

Denna text är hämtad från Församlingsguiden nr 3 2016.

Övervintrande insekter, schyssta bananer och gräs som får växa, det är några av Åkerbo församlings bidrag till en bättre miljö. I höst får församlingen ta emot diplom för det hållbarhetsarbete som hittills utförts. Nu är bollen i rullning - mot nya mål.

Ni har säkert sett någon av församlingens tysta elbilar susa förbi i trakten. Bilarna är ett av flera medvetna steg mot en renare värld.

Men allt miljöarbete syns inte lika tydligt. Hållbarhetsfrågor kan handla om att skärpa inköpsrutiner, ta bort giftiga plaster i till exempel barnverksamheterna. Att alltid ha kravmärkta mejeriprodukter på fikaborden eller att placera och investera pengar i hållbara och miljövänliga fonder.

Den branta backen ner mot minneslunden på Örtomta kyrkogård slås med lie. Sedan får blommor och gräs ligga någon vecka och fröa av sig. Ängen är ett av församlingens steg mot en bättre miljö, ett arbete som involverar alla anställda, som till exempel vaktmästarna Tommy Fransson och Sofia Thorén. Foto: Göran Billeson

Sedan drygt två år har Åkerbo församling systematiskt utgått från miljö- och hållbarhetstänkande i det dagliga arbetet. Anställda och förtroendevalda har satt upp miljömål för sin verksamhet. Det har resulterat i att församlingen i höst kan se fram mot Svenska kyrkans miljödiplom. Arbetet har lett till flera konkreta förändringar men också nya synsätt och ökad medvetenhet.

I våra miljömål ingår att sprida kunskap och opinionsbilda - till exempel genom att skriva den här texten. Men också genom att dela ut rättvisemärkta bananer och kaffe på Linghems station mörka höstmornar. Vi diskuterar konsumtionsvanor och miljöansvar i konfirmations- och ungdomsgrupper. Vi har haft miljötema på barnkörläger och genom sång, bön och andakt kan vi tacka för att vi trots allt ännu kan leva så gott i Guds skapelse.

På vissa kyrkogårdar och i trädgårdar runt församlingshem har den uppmärksamme kanske sett en förändring på en del grönytor. Gräset har tillåtis växa högt vilket är frukten av kyrkogårdsvaktmästarnas miljöarbete. Första målet var att minska användningen av fossila bränslen. Därför ersattes många bränsledrivna redskap av eldrivna. Men kunde man göra fler miljövinster?

Svaret på frågan blev Ängsprojektet. På lämpliga platser får gräsmattan vara oklippt och utvecklas till äng. Det ger lägre bränsleförbrukning och ökar dessutom den biologiska mångfalden med fler blommande växter - ett naturvärde i sig.

Vackra blommor lockar till sig pollinerande insekter som är alldeles nödvändiga för odlingen av vår mat. Ett skrämmande framtidsscenario – utöver klimatförändringarna som försämrar livsbetingelserna på jorden - är hur jordbruket får mindre och mindre skördar på grund av minskad pollinering.

Ängarna finns i Askeby, Bankekind och Örtomta. Bakom församlingsgården i Askeby har två bikupor ställts upp. Ytterligare ett sätt att värdesätta de små surrande liven är insektshotellen som snickrats och inretts för att fungera som övervintring för flygfäna.

Vi vill gärna värna om vår jord och miljödiplomeringen är ett steg i rätt riktning. Nu fortsätter vi - med nya mål.
Text: Maria Bergendahl