Helgmålsböner

Varje lördag 18.00 hålls helgmålsbön i Åkerbo församling. Bönerna hålls av ideellt engagerade ortsbor på tvåplatser.

Sommaren 2017 togs traditionen med helgmålsbön upp i Östra Skrukeby kyrka. lördagar 18.00. Det är församlingsbor som tillsammans med pensionerade prästen Göran Dellskog ser till att klockorna ringer in varje helg och att en kort bön hålls inne i kyrkan. I Samlan i Tallboda väcktes engagemanget efter Coronapandemin, som ett svar på önskan om fler platser för gemensam bön. Här firas helgmålsbön varannan lördag 18.00.

Skälet till att helgen rings in redan kvällen före helgdagen är att Bibelns dygn egentligen börjar med aftonen i enlighet med Första moseboks första kapitel: "Och det vart afton och det vart morgon den första dagen". I anslutning till ringningen hålls ibland en andakt kallad "helgmålsbön".