Åkerbo församling

Prata med oss

Kontakt

Åkerbo församling Besöks- och postadress: Svaltingvägen 1, 58564 Linghem Telefon: +46(13)236650 E-post till Åkerbo församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Samlan

Mitt i stadsdelen Tallboda, bland bostäder, förskola och frititidsgård ligger Samlan, en kyrksal och församlingsgård invigd 1989. 15 april är det dags för återinvigning efter en omfattande renovering.

Samlan ligger på Medvindsvägen 35 i Tallboda, alldeles nära parkeringen, efter förskolan och fritidsgården.
Samlan ligger på Medvindsvägen 35 i Tallboda, alldeles nära parkeringen, efter förskolan och fritidsgården. Bild: Katarina Sandström Blyme

Återinvigning 15 april 2018

Våren 2017 påbörjades en renovering av Samlan. I oktober var förskolan Duvans lokaler färdiga och de första barnen började skolas in.
Renoveringen avslutas under våren 2018. Återinvigningen äger rum 15 april.

Under tiden renoveringen pågår hålls inga gudstjänster i Samlan. Varmt välkommen att fira gudstjänst i våra övriga kyrkor, till exempel i S:t Martin i Ekängen varje söndag 10.00. För övriga gudstjänster, se vårt kalendarium.

Under tiden renoveringen pågår gör Öppen kyrka och Himlaskoj uppehåll.
Bibelgrupp och läsecirkel, se Våra Verksamheter.

Bild: Katarina Sandström Blyme

Har du frågor kontakta Susanne Franzén 

samling i samlan

Precis som i fallet med Linghems församlingsgård och kyrksal byggdes Samlan på grund av stor inflyttning i området. Arkitekten Rolf Berg skapade en rund kyrksal där alla skulle kunna sitta och ha ögonkontakt med varandra. Det var också han som föreslog namnet Samlan, ett namn som verkligen gjort skäl för sig. Efter några år krävdes en utbyggnad för att rymma människorna som samlas här.   

1989 var det klart.  Dåvarande biskop Martin Lönnebo invigde genom att stöta sin kräckla mot kyrkdörren - så kraftfullt att ett litet märke, ännu synligt, uppstod i träet. 15 april 2018 är det åter dags för biskopsbesök. Då återinvigs Samlan av biskop Martin Modéus.

Områdesansvariga
Ida Johansson, 0733-627 650.
För frågor om dop, vigsel, m m, kontakta församlingsexpeditionen (se nedan).

Bokning
av dop, vigsel, begravning, lokaler, m m görs på församlingsexpeditionen: 013-23 66 50 Åkerbo församling