Foto: Klara Grundström

Tallboda församlingsgård, Samlan

Mitt i stadsdelen Tallboda, bland bostäder, förskola och fritidsgård ligger Samlan, en kyrksal och församlingsgård invigd 1989. 15 april 2017 var det dags för återinvigning efter en omfattande renovering.

Återinvigning 15 april 2018

Våren 2017 påbörjades en renovering av Samlan. I oktober var förskolan Duvans lokaler färdiga och de första barnen började skolas in. 15 april slogs portarna till hela huset upp. Mängder av människor kom för att se på huset, umgås och fira mässa i kyrksalen som numera heter Noomis kapell. Kapellet och kyrktorget avskiljs inte längre av en vikvägg utan av glasdörrar som binder samman de två rummen och skapar ljus och rymd. 
"Noomis kapell kommer att vara till stor välsignelse i framtiden", sa biskop Martin.

Frågor om Samlan? Kontakta Elin Rundh Dapo, präst

samling i samlan

Precis som i fallet med Linghems församlingsgård och kyrksal byggdes Samlan som ett svar på stor inflyttning i området. Arkitekten Rolf Berg skapade en rund kyrksal där alla skulle kunna sitta och ha ögonkontakt med varandra. Det var också han som föreslog namnet Samlan, ett namn som verkligen gjort skäl för sig. Efter några år krävdes en utbyggnad för att rymma människorna som samlas här.   

1989 var det klart.  Dåvarande biskop Martin Lönnebo invigde genom att stöta sin kräckla mot kyrkdörren - så kraftfullt att ett litet märke, ännu synligt, uppstod i träet. 

Områdesansvariga
Ida Johansson, 0733-627 650.

Kyrkoföreståndare
Helena Andersson

Åkerbos församlingshem och församlingsgårdar

Vill du veta mer om, eller hyra en församlingsgård? I Åkerbo församling finns många församlingsgårdar som kan lånas i samband med dop eller begravning. För andra tillfällen går de att hyra. Läs mer om lokalerna och de nya hyror som började gälla 1 juli.

När renoveringen började våren 2017 flyttades Öppen kyrka och stickcaféet över till en kvarterslokal i närheten. Susanne Franzén och Elisabeth Hellsten bar med sig det som behövdes.

Se bilder från Samlan

Nästan trettio år efter invigningen har Samlan - kyrka, församlingsgård och förskola - i Tallboda fått en välbehövlig renovering. Här är några bilder från arbetet.

Välkommen till samtalscentrum

Hos oss finns alltid någon att tala med. Läs här om dina möjligheter till samtal.

Förskolan Duvan

Duvan heter Åkerbo församlings förskola i Tallboda. Vi öppnade i oktober 2017 och har plats för omkring 35 barn på avdelningarna Fjädern och Vingen.