Digitala andakter

Ibland kan det vara svårt att ta sig till kyrkan - då finns vi här!

Att känna tacksamhet inför skapelsen och värna om framtiden för kommande generationer.
Tacksägelsedagen.

Stefan Alström, präst
Anders Krantz, musiker

Nu tar våra digitala andakter sommarlov. Men först säger vi hejdå ordentligt! Här är en hälsning från Yvonne och Emma i S:t Martin. 

Per Åkerström berättar om Jesus och de 12 lärjungarna.
Följ serien i fem delar. Se ett avsnitt varje dag eller se alla på rad!

Att se på den man älskar, inte veta vem hen är och våga mötas på nytt.
Pingstdagen.

Elin Rundh Dapo, präst.
Anders Krantz, musiker.

”Jag är med er alla dagar till tidens slut”
Kristi himmelsfärdsdag.

Stefan Alström, präst.
Mia Brunberg Ulriksson, musiker.

Att be är att tala med Gud.
Inför bönsöndagen lyssnar vi till en av församlingens barnkörer!

Katja Ekman, präst.

Herren är min förskolepersonal.

Göran Helmersson, präst.

En stunds eftertanke.

Jennifer Lantz Herstek, präst.

Här är en hälsning till alla er som saknar sångstunden i kyrkan. Vi saknar er också! 

Du som bara vill se andakten kan hoppa till slutet av videon. 

I vanliga fall brukar vi besöka äldre församlingsbor runt påsk. I år blev det på lite annorlunda vis. 

Stefan Alström, präst och Elisabeth Tegnevik, diakon mfl.

Påskdagens andakt.
Jennifer Lantz Herstek, präst.

Elin Rundh Dapo berättar om sista gången Jesus reste till Jerusalem och händelserna som ledde fram till påsken. Berättelsen är indelad i tre avsnitt. 

Andakt inför palmsöndagen.
Stefan Alström, präst och Mia Ulriksson, piano.

Andakt Maria bebådelse.
Göran Helmersson, präst och Anders Krantz, musiker. 

Bön 2020-03-14
Stefan Alström, präst.