Foto: Jarl Asklund

Bankekinds kyrka

På platsen låg tidigare en medeltidskyrka. Uppgifterna om dess ursprungliga utseende är knapphändiga men den har daterats till 1194. 1758 revs den gamla kyrkan eftersom den blivit för liten. Redan efter fem månader stod den nya kyrkan klar.

Tornet (upp till klockvåningen) är det enda som finns bevarat av medeltidskyrkan. Dess murar var så kraftiga att sockenstämman beslöt att låta dem vara kvar. Tornet har stort byggnadshistoriskt värde, bland annat på grund det romerska mursätt (opus spicatum) som används i vissa skift och som ger avtryck i ett fiskbensliknande mönster. Kapellet på tornets första våning tycks varit avsett för byggherren själv.

En del föremål från den gamla kyrkan finns kvar, bland annat en vacker trädörr med smidesornament. Kvar finns också två praktfulla silverljusstakar. Vid en visitation 1708 uttalade biskop Haquin Spegel att de skulle flyttas till Linköpings domkyrka eftersom de där ”skulle passa bättre än i denna povra landsortskyrka”. I utbyte skulle församlingen få en lillklocka. Så blev inte fallet, ljusstakarna står kvar.

Områdesansvarig:  Kristina Nyhlén, 013-27 08 62.
Kyrkoföreståndare: Tomas Liljegren, 013-531 01.
Är du intresserad av att komma in i kyrkan? Kontakta kyrkoföreståndaren eller maila församlingsexpeditionen (se nedan) så försöker vi hjälpa till.

Vill du boka kyrkan? 

En kvinnlig präst skvätter dopvatten på en liten flickas panna. Föräldrarna står bakom.

Har det blivit dags för dop?

Dopet är en högtid som är förknippad med en djup glädje. Klicka här för att läsa mer om - eller boka dop!  

Vill ni gifta er?

Klicka här för att läsa mer om - eller boka vigsel.

Ett sista farväl

För de flesta människor är seder och ritualer viktiga när någon går bort. I begravnings- gudstjänsten kommer sorgen och dödens allvar till uttryck. Men också hoppet och uppståndelsens ljus. Klicka här för att läsa mer om begravning.

Uthyrning av Åkerbos församlingshem och församlingsgårdar

Vill du veta mer om, eller hyra en församlingsgård? I Åkerbo församling finns många församlingsgårdar som kan lånas i samband med dop eller begravning. För andra tillfällen går de att hyra. Klicka här för att läsa mer om vad som gäller vid hyra av våra lokaler.