Foto: Jarl Asklund

Bankekinds kyrka

På platsen låg tidigare en medeltidskyrka. Uppgifterna om dess ursprungliga utseende är knapphändiga men den har daterats till 1194. 1758 revs den gamla kyrkan eftersom den blivit för liten. Redan efter fem månader stod den nya kyrkan klar.

Tornet (upp till klockvåningen) är det enda som finns bevarat av medeltidskyrkan. Dess murar var så kraftiga att sockenstämman beslöt att låta dem vara kvar. Tornet har stort byggnadshistoriskt värde, bland annat på grund det romerska mursätt (opus spicatum) som används i vissa skift och som ger avtryck i ett fiskbensliknande mönster. Kapellet på tornets första våning tycks varit avsett för byggherren själv.

En del föremål från den gamla kyrkan finns kvar, bland annat en vacker trädörr med smidesornament. Kvar finns också två praktfulla silverljusstakar. Vid en visitation 1708 uttalade biskop Haquin Spegel att de skulle flyttas till Linköpings domkyrka eftersom de där ”skulle passa bättre än i denna povra landsortskyrka”. I utbyte skulle församlingen få en lillklocka. Så blev inte fallet, ljusstakarna står kvar.

Områdesansvarig:  Kristina Nyhlén, 013-27 08 62.
Kyrkoföreståndare: Tomas Liljegren, 013-531 01.
Är du intresserad av att komma in i kyrkan? Kontakta kyrkoföreståndaren eller maila församlingsexpeditionen (se nedan) så försöker vi hjälpa till.

Bokning
av dop, vigsel, begravning, lokaler, m m görs på församlingsexpeditionen: 013-23 66 50 akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se

Vill du hyra Bankekinds församlingsgård? Läs mer här.

2013 fyllde den numera nedlagda lekmannakåren i Bankekind 50 år. Läs mer om den här.