Jordbävningarna i Mellanöstern

Många människor drabbas hårt av jordbävningarna i Syrien och Turkiet. Behoven är stora och fortsätter att öka. Våra lokala partner finns på plats och ser till att människor får skydd, mat och vatten. Din gåva behövs!

Räddningsarbetare letar efter överlevare i en byggnad som kollapsat efter jordbävningen i Syrien. Foto: AFP

Genom samarbetspartner i norra Syrien har Act Svenska kyrkan påbörjat insatser för att lindra det akuta nödläge som uppstått.

– Rasmassor söks igenom för att rädda överlevare. Insatserna handlar till en början om förnödenheter som mat och vatten samtidigt som vi ser till att människor kan söka skydd från kylan. Vi för dialog med våra partnerorganisationer för att snabbt kunna utveckla stödet i linje med behov som uppstår, säger Else Berglund, humanitär chef för Act Svenska kyrkan.

Filtar, madrasser, hygienkit, medicin och varma mål mat behövs i stora mängder när människor söker sig till kyrkor och moskéer för att undkomma kylan. Många som räddats ur rasmassorna hade knappt några kläder på sig efter att jordbävningen slagit till under natten.

Läs mer om ACT Svenska kyrkans insatser efter jordbävningarna i Mellanöstern