Tro och ljus

Tro och Ljus är en grupp för dig med intellektuell funktionsvariation, dina anhöriga och vänner. Vi träffas en gång i månaden i Linghems församlingsgård.

Rörelsen Tro och Ljus vill vara inkluderande, där hjärtat står i centrum. Foto: troochljus.se

Vad är en tro och ljus-grupp och vem vänder den sig till?

Tro och Ljus är en kristen, ekumenisk, internationell rörelse för människor med intellektuella funktionsvariationer samt deras familjer och vänner. Vän kan vem som helst vara som är öppen för att älska sina medmänniskor som de är.

Tro och Ljus är en del av Faith and Light, som finns över hela världen och består av cirka 1500 grupper i över 86 länder. Faith and Light firade 50 år 2021. I Sverige startade Tro och Ljus 1989 och det finns sju stycken grupper. Vi i Linghem är den första i Östergötland.

Värdegrund och vision

Värdegrunden för Tro och Ljus bygger på gemenskap och trygghet. Tro och Ljus visar Guds närvaro i vår tid, att Jesus finns mitt ibland oss. Tro och Ljus förändrar liv. Visionen för de svenska grupperna är;

* Att grupperna ska vara en plats där människor känner sig hemma, har en uppgift och är accepterade, att deras hjärtan berörs och att grupperna ska ge glädje och hopp också i svåra situationer.

* Att grupperna ska vara en vägvisare för kyrkan genom att visa på en liturgi som är mer hjärta än hjärna och att alla, oavsett funktionsvariationer, ska få en naturlig och självklar plats i församlingsgemenskapen.

* Att människor vi kommer i kontakt med ska inspireras av gemenskapen i våra grupper och att gemenskapen i Tro och Ljus ska förändra liv!

Vad gör man på en tro och ljus-gruppträff?

Under gruppträffarna brukar vi sjunga, be, samtala och ha roligt tillsammans - och framför allt fika. Att fika är viktigt, för då får alla tillfälle att umgås och prata med varandra. På gruppträffarna brukar vi ibland mima någon bibelberättelse och pyssla. Gruppträffarna sker i regel första söndagen varje månad, 16.00-18.00 i Linghems församlingsgård.

Vill du vara med?

Har du frågor och/eller är intresserad av att vara med, kontakta Elisabeth Tegnevik. Mer information om rörelsen ”Tro och ljus” finns på hemsidan www.troochljus.se

Varmt välkomna att vara med!