En person i en kyrka håller i en manuell räknare för räkna antalet besökare.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gudstjänst- och kyrkvärd

Tycker du om gudstjänsten och mässan? Känner du dig hemma i kyrkobyggnaden, eller har du kanske ett varmt minne kring psalmsången? Det finns många anledningar att engagera sig som gudstjänstvärd! 

En viktig och central uppgift

Som gudstjänstvärd är du med och delar på uppgifterna i mässan. Det kan handla om att hälsa välkommen, läsa en text eller bön, bära kors eller ljus i processionen, hjälpa till vid nattvarden eller ta upp kollekt.

Detta gör en gudstjänstvärd

Som gudstjänstvärd kan du vara behjälplig med många olika saker. Din främsta uppgift är att skapa delaktighet och hemkänsla för den som kommer till gudstjänsten.

Exempel på uppgifter för en gudstjänstvärd är att

  • hälsa välkommen och dela ut psalmbok och agenda till kyrkobesökaren
  • bära ljus eller kors i processionen (momentet i början av mässan när alla medverkande går in och alla besökare står upp)
  • läsa dagens bibeltexter
  • skriva och läsa förbönen. Det går också bra att läsa en färdig förbön.
  • hjälpa prästen att dela ut nattvarden
  • ta emot psalmböcker och agendor efter att gudstjänsten är slut
  • hjälpa till med kyrkkaffet.