Olika typer av gravplatser i Åkerbo

Det finns 10 kyrkogårdar i Åkerbo. De är dominerade av en plats med gravsten och enskild blomrabatt vilket fortfarande är den vanligaste formen för en grav. Det kan både vara en kista som gravsatts eller en urna med aska.

Ett annat begravningsförfarande är att en del av kyrkogården avgränsas och kallas ”Minneslund”. Det innebär att askan efter den döde gravsätts på ett anonymt ställe i lunden. Där finns det möjlighet att ställa snittblommor och tända ljus på gemensamma ytor. Det finns även sittplatser, planteringar och ibland porlande vattenbrunnar. All skötsel sköts här av vaktmästare.

Vid Törnevalla kyrka har en minneslund funnits några år. Foto: Klara Grundström
Under våren har en minneslund anlagts på Bankekinds kyrkogård med vacker plantering, soffa och springbrunn. Foto: Maria Bergendahl
Örtomta har likaså fått en nyplanterad minneslund under våren med springbrunn och soffa. Foto: Maria Bergendahl
På Östra Skrukeby kan man blicka ut över fält och Roxen. I hörnet på kyrkogården finns en alldeles egen utformad minneslund. Foto: Klara Grundström

En plats vid en askgravplats är ett tredje sätt att ordna en begravningsplats och innebär att det finns en gravrättsinnehavare. Detta har blivit ett alltmer efterfrågat sätt att begrava sina nära. En askgravplats är ett avskilt område och man får en bestämd plats där askan gravsätts och en namnplakett av något slag som markerar platsen. Här kan blommor och ljus ställas av anhöriga men allmän skötsel utförs av vaktmästare.

Askgravplats kan se ut på många olika sätt och finns bland annat i Östra Harg och Askeby.

Östra Hargs kyrkogård har en ganska nyanlagd askgravplats. Foto: Maria Bergendahl
Askeby har haft en askgravplats i några år. Foto: Maria Bergendahl