Ett dop i en kyrka. En kvinna och hennes man står bredvid prästen som håller barnet i famnen.
Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Dop

"Vi välkomnar dig i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan." Med de orden välkomnas en ny medlem i Svenska kyrkan i samband med dopet.

Har du frågor kring, eller vill boka ett dop? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart det är möjligt. Tänk på att vi behöver nå dig på dagtid.

Du kan läsa mer om dop längre ner på sidan.

Dopet är en gåva. Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet.

Hur går ett dop till?

För att det ska räknas som ett dop i Svenska kyrkan ska prästen ta vatten över personens huvud tre gånger och säga: Jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Dopet kan också ske genom att man sänker ner hela kroppen i vatten. Hur själva gudstjänsten ska utformas kan du läsa mer om via länken Dopgudstjänsten här nedanför.

Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även ungdomar och vuxna kan förstås döpas. Du som är vuxen och önskar bli döpt tar kontakt med någon av församlingens präster för samtal om tid och form för dopet. Att döpas är också ett sätt att tas upp  i kyrkans större gemenskap och den som döps blir i och med dopet medlem i Svenska kyrkan.

Får man använda egna dikter eller sånger vid dopgustjänsten?

Ja, man får ha egna dikter och sånger vid dopgudstjänsten. Det finns en särskild ordning för dopgudstjänsten. Den innehåller allt det som ett dop i Svenska kyrkan ska innehålla och det finns utrymme för personliga tillägg. Du kan läsa mer om den via länken Gudstjänstordningen här nedanför.

Samtala med den präst som ska döpa om vilka dikter och sånger som ni önskar, så att de passar in i dopgudstjänstens helhet. Här finns några förslag på dopsånger som barnkörer i Linköping har spelat in - Kristallerna är en kör från Åkerbo församling!

En familj och en präst framme vid dopfunten under ett dop.

Så går en dopgudstjänst till

Dopet kan vara en del i söndagens gudstjänst, eller utformas som en egen dopgudstjänst. Här läser du om hur gudstjänsten går till.

Allmänt om dopgudstjänsten

Det kostar ingenting att bli döpt eller att låta döpa sitt barn. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår. Det är en gammal tradition att bära vit klädsel vid dop, men det behöver man inte ha. Hos oss kan man låna en dopklänning för ett spädbarnsdop.  Vi har också konfirmandkåpor (en lång vid vit dräkt) att låna ut vid dop av barn, ungdomar och vuxna. Kontakta oss så berättar vi mer om vad som finns för utlåning.

Man får ha dopet hemma, till exempel i trädgården, men dopet sker vanligen i någon av församlingens kyrkor. Det är viktigt att samtal sker mellan de som önskar dop och prästen så att platsen för dopet inte blir något hinder för att själva dopet sker.  I god tid före dopet kontaktar dopprästen er för ett samtal kring dopets innebörd och hur dopgudstjänsten går till.

För att döpa sitt barn måste man inte vara medlem i Svenska kyrkan. Om den/de som är vårdnadshavare vill att barnet ska döpas finns inget som hindrar, oavsett föräldrarnas samfunds- eller religionstillhörighet.  

Är det skillnad på dop och namngivningsceremoni?

Ja, ur kyrkans perspektiv är det stor skillnad. Dop är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Vid dop bekräftas att man ingår i en större gemenskap: församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj. Dopet är inte en namngivningsceremoni, men namnet spelar en central roll. Namnet är viktigt, eftersom den som döps inte är anonym. Det är just denna människa som döps, den unika individen. 

Vi har fått inbjudan till dop för vårt barn från kyrkoherden i vår församling. Varför det?

Kyrkoherden måste, enligt Svenska kyrkans bestämmelser, informera föräldrar eller annan vårdnadshavare som tillhör Svenska kyrkan om möjligheten att döpa sitt barn. 

Hur bokar jag ett dop?

Kontakta församlingsexpeditionen, eller fyll i formuläret längst upp på sidan, för att anmäla intresse för dop. Expeditionen kan svara på eventuella frågor, eller ordna så att en präst tar kontakt med dig.

Dopet kan ske såväl helger som vardagar. Reserverade tider för dop finns strax efter söndagens mässa (kl. 14) samt lördagar kl 11,13 eller 15. I möjligaste mån försöker vi tillmötesgå önskemål om en specifik kyrka och dopdag.

 

 

Allt om dopet – läs på Svenska kyrkans gemensamma sidor

En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

Barndop

Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

Prästen håller sin hand på en konfirmands huvud när hon döps.

Att döpas som konfirmand

Om du inte döptes som barn, kan du ändå bli konfirmand. Under konfirmandtiden blir du erbjuden att döpas.

En vuxen man döps.

Att döpas som vuxen

Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas som ung eller vuxen.

En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

Fadder

Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.

En bebis med nyckelpigor på kläderna ligger på mage på golvet.

Rätt att döpa ett barn

Många föräldrar vill fira att de har fått barn och väljer att döpa det. Men en del frågar sig om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?

Övriga frågor om dop

Får barnet döpas i en annan församling än där hen bor?

Ja, det får man. Men förutsättningarna för detta kan se olika ut i församlingarna, oftast beroende på praktiska omständigheter. Bäst är att kontakta församlingen och fråga vilka möjligheter till dop som finns just där. 

Vi har flyttat utomlands. Får våra barn döpas i Sverige?

Ja, kontakta den församling där ni önskar få ert barn döpt. 

Vad betyder det att dopet ger medlemskap i Svenska kyrkan?

Dopet ger formellt medlemskap i Svenska kyrkan och ger tillträde till nattvarden samt rätten att vara fadder vid andras dop. För att bli konfirmerad måste man vara döpt. Den som är döpt får också rösta vid kyrkliga val från 16 års ålder och är själv valbar från 18 års ålder. Den döpta kan också bli kyrkvärd. Som döpt och konfirmerad kan man efter utbildning och antagning vigas till präst eller diakon.

Dopet är vägen in i hela den världsvida kristna gemenskapen, där är Svenska kyrkan och den församling där dopet sker en del. I församlingen har alla döpta något att bidra med.  

Anteckas dopet hos kyrkan?

Ja, dopet skrivs in i dopboken, i den församling där man är folkbokförd. Om den döpte inte är folkbokförd i Sverige, skrivs det in i dopboken i den församling där dopet äger rum.  

Om jag är döpt i en annan kyrka än Svenska kyrkan, räknas det som ett dop?

Ja, så länge det skett med vatten i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn så räknas en person som döpt oavsett i vilken annan kristen kyrka eller samfund dopet skedde.  

Vem bestämmer om dop av barn?

Det är barnets vårdnadshavare som bestämmer om ett barn ska döpas. Detta är oftast föräldrarna men det kan förekomma att endast en eller ingen förälder är vårdnadshavare. Om vårdnadshavarna inte är överens om att barnet ska döpas kan inte dop ske. Från 12 års ålder krävs också att barnet självt ger sitt samtycke.  

Kan ett barn döpas om en förälder tillhör ett annat samfund eller en annan religion? 

Ja om båda föräldrarna också är vårdnadshavare och båda vill att barnet ska döpas finns inget som hindrar att döpa barnet, oavsett vårdnadshavarnas samfunds- eller religionstillhörighet.  

En vitklädd man böjer sig ner över dopfunten, medan prästen läser ur psalmboken.

Dop som tradition

Vi välkomnar dig i Guds familj med kärlek och förväntan Denna mening sägs i kyrkan vid dop. I dopgudstjänsten, liksom i alla gudstjänster, ges Guds välsignelse. Den påminner oss om att vi är sedda, älskade och tillhörig den kristna familjen i den världsvida kyrkan. Riten är densamma genom historien och tillhör traditionen men synen på dopet har förändrats och är del av den ständiga förnyelse som kristendomen också har genom historien.

Drop in-dop för Svea

Svea var på dagen 3 månader gammal då hon sommaren 2015 döptes på ett drop in-dop i S:t Lars kyrka i Linköping. 

Våra kyrkor och församlingshem

Få församlingar har så stor spännvidd på sina kyrkor som Åkerbo församling. Flera av våra kyrkor har rötter i medeltiden, i Ekängen invigdes 2012 S:t Martin, en helt ny kyrka! Många ligger omgivna av fält och ängar, andra finns mitt i tätortsbebyggelse. Välkommen till dem alla!