Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop

"Vi välkomnar dig i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan." Med de orden välkomnas en ny medlem i Svenska kyrkan i samband med dopet. Dopet är en högtid som är förknippad med en djup glädje. Tillsammans gläder vi oss med barnet och alla dem som nu är villiga att gå in i omsorgen om en ny liten människa.

Dopet är en gåva - och glädje.

Hur gör jag?

Kontakta församlingsexpeditionen för att boka kyrka, dag och tid. Där får du svar på eventuella frågor. Dopet kan ske såväl helger som vardagar. Reserverade tider för dop finns under söndagens mässa, strax efter denna (kl. 14) samt lördagar kl 11,13 eller 15. I möjligaste mån försöker vi tillmötesgå önskemål om en specifik kyrka och dopdag. Du kan också skicka en intresseanmälan via detta formulär

Var sker dopet?

Dopet sker vanligen i någon av församlingens kyrkor.

Katja Ekman på väg att dela ut dopkassar.
Prästen Katja Ekman med dopkassar. Kassarna, som innehåller information om vår verksamhet samt en liten gåva, delas ut till nyblivna föräldrar i församlingen som är medlemmar i Svenska kyrkan Bild: Katarina Sandström Blyme

Före dopet

I god tid före dopet träffar du/ni dopprästen för ett samtal kring dopets innebörd och hur dopgudstjänsten går till.

Att välja fadder

Ofta väljer föräldrar en eller flera faddrar till sitt barn. Fadderns främsta uppgift är att vara ett stöd för barnet i dess fortsatta liv. Faddrarna kan också fungera som hjälp och stöd till dig efterhand som ditt barn växer upp. En fadder ska vara döpt och helst också konfirmerad.

Vuxendop

Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även ungdomar och vuxna kan förstås döpas. De får en kort undervisning, ofta i samband med konfirmation.
Har du döpts i ett annat kristet samfund är du välkommen in i Svenska kyrkan utan dop, något nytt sker inte. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid. Du som är vuxen och önskar bli döpt tar kontakt med någon av församlingens präster för samtal om tid och form för dopet.

Läs mer om dop

På den så kallade dopsajten.se kan du läsa ännu mer om dop. Där hittar du bland annat vanliga frågor och svar och gudstjänstordningen för dop.
"Mamas lilla dopguide" heter en bilaga som tidningen Mama gjort i samarbete med Svenska kyrkan. Läs den här.

Hur ser våra kyrkor och församlingshem ut. Titta här.

Behandling av personuppgifter vid barndop

Genom att boka dop hos oss samtycker du till att vi behandlar ditt barns namn och personnummer samt kontaktuppgifter till och civilstatus för dig och eventuell annan vårdnadshavare i våra system. Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna administrera och genomföra dopet. Vi sprarar dessa uppgifter i våra system under det första året efter dopet eftersom ni kommer att bli inbjudna till en dopdag. När ditt barn fyllt 18 kommer hens egna kontaktuppgifter att registreras i stället för dina/era. Uppgifterna om barnet sparas så länge hen är medlem i Svenska Kyrkan.

Vissa uppgifter om dopet kommer även att sparas i en så kallad ministerialbok, vilken sparas för alltid för historiska ändamål. Med samtycke kan barnets namn samt datumet för dopet även göras tillgängligt i kyrkan under ett år på dopträd.

Namn på eventuella faddrar kommer att föras in i våra system efter dopet. Information om hur vi behandlar personuppgifter om våra medlemmar finns på vår webbplats.

 

Era rättigheter

Alla individer vars personuppgifter vi behandlar har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av sina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att individens identitet kan bevisas. Vill man få ut sina personuppgifter i Excel-format går det också bra.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig eller ditt barn. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till oss.