Dop

"Vi välkomnar dig i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan." Med de orden välkomnas en ny medlem i Svenska kyrkan i samband med dopet.

Har du frågor kring, eller vill boka ett dop? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart det är möjligt. Tänk på att vi behöver nå dig på dagtid.

Du kan läsa mer om dop längre ner på sidan.

Dopet är en gåva. Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet.

Hur går ett dop till?

För att det ska räknas som ett dop i Svenska kyrkan ska prästen ta vatten över personens huvud tre gånger och säga: Jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Dopet kan också ske genom att man sänker ner hela kroppen i vatten. Hur själva gudstjänsten ska utformas kan du läsa mer om via länken Dopgudstjänsten här nedanför.

Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även ungdomar och vuxna kan förstås döpas. Du som är vuxen och önskar bli döpt tar kontakt med någon av församlingens präster för samtal om tid och form för dopet. Att döpas är också ett sätt att tas upp  i kyrkans större gemenskap och den som döps blir i och med dopet medlem i Svenska kyrkan.

FÅR MAN ANVÄNDA EGNA DIKTER ELLER SÅNGER VID DOPGUDSTJÄNSTEN?

Ja, man får ha egna dikter och sånger vid dopgudstjänsten. Det finns en särskild ordning för dopgudstjänsten. Den innehåller allt det som ett dop i Svenska kyrkan ska innehålla och det finns utrymme för personliga tillägg. Du kan läsa mer om den via länken Gudstjänstordningen här nedanför.

Samtala med den präst som ska döpa om vilka dikter och sånger som ni önskar, så att de passar in i dopgudstjänstens helhet.  

Dopgudstjänsten

Varje dop är en fest för Svenska kyrkan. Familj, vänner och församling samlas i en gudstjänst för att fira detta.

Gudstjänstordningen

Flera av delarna har olika alternativ som man kan välja på. Detta kan vara ordningen för er dopgudstjänst. Vi har lagt till kommentarer kring hur en del av det praktiska vanligtvis går till.

VAD KOSTAR ETT DOP?

Det kostar ingenting att bli döpt eller att låta döpa sitt barn. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår.  

MÅSTE MAN HA SÄRSKILDA KLÄDER NÄR MAN DÖPS?

Nej det behöver man inte. Det är en gammal tradition att bära vit klädsel vid dop. Redan i de allra första kristna församlingarna var de döpta klädda i vita kläder. Hos oss kan man låna en dopklänning för ett spädbarnsdop.  Vi har också konfirmandkåpor (en lång vid vit dräkt) att låna ut vid dop av barn, ungdomar och vuxna. Kontakta oss så berättar vi mer om vad som finns för utlåning.

Hur gör jag?

Kontakta församlingsexpeditionen, eller fyll i formuläret längst upp på sidan, för att anmäla intresse för dop. Expeditionen kan svara på eventuella frågor, eller ordna så att en präst tar kontakt med dig.

Dopet kan ske såväl helger som vardagar. Reserverade tider för dop finns strax efter söndagens mässa (kl. 14) samt lördagar kl 11,13 eller 15. I möjligaste mån försöker vi tillmötesgå önskemål om en specifik kyrka och dopdag. 

FÅR MAN HA DOP HEMMA, TILL EXEMPEL I TRÄDGÅRDEN?

Ja det får man, men dopet sker vanligen i någon av församlingens kyrkor. Det är viktigt att samtal sker mellan de som önskar dop och prästen så att platsen för dopet inte blir något hinder för att själva dopet sker.  

ÄR DET SKILLNAD PÅ DOP OCH NAMNGIVNINGSCEREMONI?

Ja, ur kyrkans perspektiv är det stor skillnad. Dop är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Vid dop bekräftas att man ingår i en större gemenskap: församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj. Dopet är inte en namngivningsceremoni, men namnet spelar en central roll. Namnet är viktigt, eftersom den som döps inte är anonym. Det är just denna människa som döps, den unika individen. 

vad behöver jag förbereda inför dopet?

I god tid före dopet träffar du/ni dopprästen för ett samtal kring dopets innebörd och hur dopgudstjänsten går till.

MÅSTE MAN VARA MEDLEM I SVENSKA KYRKAN FÖR ATT LÅTA DÖPA SITT BARN?

Nej, det måste man inte vara. Om den/de som är vårdnadshavare vill att barnet ska döpas finns inget som hindrar, oavsett föräldrarnas samfunds- eller religionstillhörighet.  

VI HAR FÅTT INBJUDAN TILL DOP FÖR VÅRT BARN FRÅN KYRKOHERDEN I VÅR FÖRSAMLING. VARFÖR DET?

Kyrkoherden måste, enligt Svenska kyrkans bestämmelser, informera föräldrar eller annan vårdnadshavare som tillhör Svenska kyrkan om möjligheten att döpa sitt barn. 

Läs mer om dop

På den så kallade dopsajten.se kan du läsa ännu mer om dop. Där hittar du bland annat vanliga frågor och svar och gudstjänstordningen för dop.
"Mamas lilla dopguide" heter en bilaga som tidningen Mama gjort i samarbete med Svenska kyrkan. Läs den här

Katja Ekman på väg att dela ut dopkassar.
Prästen Katja Ekman med dopkassar. Kassarna, som innehåller information om vår verksamhet samt en liten gåva, delas ut till nyblivna föräldrar i församlingen som är medlemmar i Svenska kyrkan. Foto: Katarina Sandström Blyme

Ge ditt barn en fadder

Ofta väljer föräldrar en eller flera faddrar till sitt barn. Fadderns främsta uppgift är att vara ett stöd för barnet i dess fortsatta liv, en förebild och en förbedjare för den döpte. Fadderskapet handlar om viljan att finnas för den som döpts, som stöd och inspiration för att den döpte ska kunna växa och mogna som människa. Faddrarna kan också fungera som hjälp och stöd till dig efterhand som ditt barn växer upp. En fadder ska vara döpt och helst också konfirmerad.

VEM FÅR VARA FADDER?

Den som är döpt får vara fadder. Personen ska vara döpt i Svenska kyrkan eller i annan kristen kyrka eller samfund. För att det ska räknas som ett kristet dop ska det skett i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och med rent vatten.  

HUR MÅNGA FADDRAR FÅR MAN HA?

Det finns ingen gräns för hur många faddrar man får ha, man behöver inte ha någon fadder alls. Om man önskar en fadder, men tycker att det är svårt att välja ut någon särskild person i barnets närhet, kan man samtala med dopprästen om detta eftersom det förekommer att församlingen då kan hjälpa till med att ordna en fadder. 

KAN MAN TA BORT/LÄGGA TILL FADDRAR?

Man kan inte ta bort eller lägga till faddrar i det register som Svenska kyrkan har. Registret är ett tidsdokument och det som står där hänvisar till hur det var just när dopet skedde. Ibland uppstår det komplikationer kring fadderskapet. Ett exempel kan vara att en fadder dör och då önskar man ytterligare en fadder som kan ta vid och ansvara för den döpta personens kristna växt och mognad. Ett annat exempel kan vara att man av olika anledningar inte längre vill ha någon kontakt eller koppling till den person som är ens fadder. I exemplen fyller faddern inte sin funktion. Den döpte eller ett döpt barns föräldrar kan då själva bestämma att utse eller ta bort någon som fadder. Detta blir då, precis på samma sätt som vid dopet, en överenskommelse mellan dessa personer. Enda skillnaden är att det inte finns registrerat hos Svenska kyrkan eftersom det skedde en tid efter själva dopet.  

Övriga frågor om dop

FÅR MAN DÖPA BARNET I EN ANNAN FÖRSAMLING ÄN DÄR MAN BOR?

Ja, det får man. Men förutsättningarna för detta kan se olika ut i församlingarna, oftast beroende på praktiska omständigheter. Bäst är att kontakta församlingen och fråga vilka möjligheter till dop som finns just där. 

VI HAR FLYTTAT UTOMLANDS. FÅR VÅRT BARN DÖPAS I SVERIGE?

Ja, kontakta den församling där ni önskar få ert barn döpt. 

VAD BETYDER DET ATT DOPET GER MEDLEMSKAP I SVENSKA KYRKAN?

Dopet ger formellt medlemskap i Svenska kyrkan och ger tillträde till nattvarden samt rätten att vara fadder vid andras dop. För att bli konfirmerad måste man vara döpt. Den som är döpt får också rösta vid kyrkliga val från 16 års ålder och är själv valbar från 18 års ålder. Den döpta kan också bli kyrkvärd. Som döpt och konfirmerad kan man efter utbildning och antagning vigas till präst eller diakon.

Dopet är vägen in i hela den världsvida kristna gemenskapen, där är Svenska kyrkan och den församling där dopet sker en del. I församlingen har alla döpta något att bidra med.  

ANTECKNAS DOPET HOS KYRKAN?

Ja, dopet skrivs in i dopboken, i den församling där man är folkbokförd. Om den döpte inte är folkbokförd i Sverige, skrivs det in i dopboken i den församling där dopet äger rum.  

OM MAN ÄR DÖPT I EN ANNAN KYRKA ÄN SVENSKA KYRKAN, RÄKNAS DET SOM ETT DOP?

Ja, så länge det skett med vatten i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn så räknas en person som döpt oavsett i vilken annan kristen kyrka eller samfund dopet skedde.  

VEM BESTÄMMER OM DOP AV BARN?

Det är barnets vårdnadshavare som bestämmer om ett barn ska döpas. Detta är oftast föräldrarna men det kan förekomma att endast en eller ingen förälder är vårdnadshavare. Om vårdnadshavarna inte är överens om att barnet ska döpas kan inte dop ske. Från 12 års ålder krävs också att barnet självt ger sitt samtycke.  

KAN MAN DÖPA BARN SOM HAR EN FÖRÄLDER SOM TILLHÖR ETT ANNAT SAMFUND ELLER EN ANNAN RELIGION?

Ja om båda föräldrarna också är vårdnadshavare och båda vill att barnet ska döpas finns inget som hindrar att döpa barnet, oavsett vårdnadshavarnas samfunds- eller religionstillhörighet.  

 

Dopet är en gåva - och glädje.

Våra kyrkor och församlingshem

Få församlingar har så stor spännvidd på sina kyrkor som Åkerbo församling. Flera av våra kyrkor har rötter i medeltiden, i Ekängen invigdes 2012 S:t Martin, en helt ny kyrka! Många ligger omgivna av fält och ängar, andra finns mitt i tätortsbebyggelse. Välkommen till dem alla!