Så styrs församlingen

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då har du som är medlem i Svenska kyrkan möjlighet att rösta på vilka du vill ska sitta i kyrkofullmäktige och styra församlingen.

Åkerbo församling bildades 2009. Då slogs tio församlingar samman: Törnevalla församling, Östra Hargs församling, Rystads församling, Östra Skrukeby församling, Lillkyrka församling, Örtomta församling, Askeby församling, Vårdsbergs församling, Bankekinds församling och Gistads församling.

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Här bestäms ramarna för all verksamhet i församlingen. Kyrkofullmäktige utser också ett kyrkoråd som är församlingens styrelse.

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då har du som är medlem i Svenska kyrkan möjlighet att rösta på vilka du vill ska sitta i kyrkofullmäktige. Senaste kyrkovalet hölls i september 2021.

Kyrkofullmäktige i Åkerbo 2022-2025

Läs mer om varje enskild ledamots roll i kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet i Åkerbo 2022-2025

Läs mer om varje enskild ledamots roll i kyrkorådet.

så här ser det nya kyrkofullmäktige och kyrkorådet ut

Onsdag 1 december 2021 samlades det nya kyrkofullmäktige för första gången. Till ordförande valdes Tomas Tegnevik (POSK) och till vice ordförande valdes Ida Johansson (POSK) 

Kyrkofullmäktige 2022-2025

Centerpartiet
Bengt Johansson
Britt Madsen
Karin Madsen Wessman
Lars Linde
Gunnar Nilsson
Britt-Marie Alfredsson
Pia Carlsson
Lennart Torstensson
Anna Franzén, ersättare 
Karl-Gustav Hellström, ersättare
Birgitta Franzén, ersättare
Agneta Hägg, ersättare

POSK
Tomas Tegnevik, ordförande
Ida Johansson, vice ordförande
Kristina Nyhlén
Amund Gudmundson Hunstad
Pernilla Agerhall
Maria Tunred
Per-Olof Särnhammar
Lars Johansson
Staffan Danielsson
Stina Brodin
Johanna Palmer  
Ingalill Varverud
Ann-Marie Wernholm
Camilla Johansson
Lovisa Tegnevik, ersättare
Roger Mattsson, ersättare

Vänstern i Svenska Kyrkan
Agneta Eriksson
Bernt Åke Karlsson

Kyrkorådet 2022-2025

Centerpartiet
Bengt Johansson, andre vice ordförande
Britt-Marie Alfredsson
Pia Carlsson
Agneta Hägg,ersättare
Lennart Torstensson, ersättare 

POSK
Kristina Nyhlén, ordförande
Maria Tunred, förste vice ordförande
Amund Gudmundson Hunstad
Ida Johansson
Camilla Johansson
Ingalill Varverud 
Staffan Danielsson, ersättare
Stina Brodin, ersättare

Vänstern i Svenska kyrkan
Agneta Eriksson
Bernt Åke Karlsson, ersättare

Pärmar i olika färger står på rad i hyllan.

Aktuella protokoll

Här hittar du protokoll från kyrkorådets och kyrkofullmäktiges sammanträden samt datum för årets kommande sammanträden.

Äldre protokoll

Här hittar du äldre protokoll för kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Vem gör vad?

Kyrkofullmäktige väljs för en mandatperiod på fyra år.
Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och beslutar i principiella ärenden och andra ärenden av större vikt.
Kyrkorådet fungerar som församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att den grundläggande uppgiften blir utförd. Kyrkorådet bereder även ärenden till kyrkofullmäktige och ansvarar för ekonomi och personal.

valresultatet i siffror

Så här fördelade sig mandaten i valet till kyrkofullmäktige i Åkerbo:
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) - 14 mandat (55,49%)
Centerpartiet - 8 mandat (32,03%)
Vänstern i Svenska Kyrkan - 3 mandat (12,48%)

Hur gick det i valet till kyrkomöte, till stiftsfullmäktige och andra församlingar? Se här.

Så här kan du också påverka

Man behöver inte vara förtroendevald för att vara - extra - engagerad i församlingen. Det finns andra sätt. Man kan till exempel vara med i ett verksamhetsråd. Eller komma till de kyrkmöten som hålls en gång varje år.

De här kan du också vända dig till

Församlingens anställda medarbetare hittar du här.

Kyrkorådet har så kallade områdesansvariga du kan kontakta. Frågor eller tankar kring kyrkobyggnaderna kan du vända dig till kyrkoföreståndarna med.

Områdesansvariga

Askeby
Amund Hunstad 013- 763 20
Bankekind
Kristina Nyhlén 013- 27 08 62
Gistad
Agneta Hägg,  070-439 87 84
Lillkyrka
Lars Linde, 070-671 75 95
Linghem
Ingalill Varverud, 070-818 06 32
Rystad och Samlan
Ida Johansson, 073-362 76 50
S:t Martin
Helena Jellow, 013- 12 74 18
Törnevalla
Bengt Johansson, 073-360 65 22
Vårdsberg
Ylva Bjerke, 013-500 72
Örtomta
Amund Hunstad, 013- 763 20
Östra Harg
Birgitta Franzén, 070-873 16 40
Östra Skrukeby
Britt-Marie Alfredsson,  073-448 42 26

Bokning av dop, vigsel, begravning, lokaler, m m görs på församlingsexpeditionen:
013-23 66 50, akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkoföreståndare

Askeby
Johnny Stammarnäs, 013-761 19
Bankekind
Tomas Liljegren, 013-531 01
Gistad
Börje Carlsson, 013-731 01
Lillkyrka
Lars Linde, 070-671 75 95
Rystad
Helena Andersson, 070-751 83 38 
Törnevalla
Bengt Johansson, 073-360 65 22
Vårdsberg
Gunnar Nilsson, 013- 590 53
Östra Harg
Arne Borg, 0706-68 60 31
Östra Skrukeby
Lars Linde, 070-671 75 95
Örtomta
Tomas Tegnevik, 013-760 75