Så styrs församlingen

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då har du som är medlem i Svenska kyrkan möjlighet att rösta på vilka du vill ska sitta i kyrkofullmäktige och styra församlingen.

Åkerbo församling bildades 2009. Då slogs tio församlingar samman: Törnevalla församling, Östra Hargs församling, Rystads församling, Östra Skrukeby församling, Lillkyrka församling, Örtomta församling, Askeby församling, Vårdsbergs församling, Bankekinds församling och Gistads församling.

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Här bestäms ramarna för all verksamhet i församlingen. Kyrkofullmäktige utser också ett kyrkoråd som är församlingens styrelse.

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då har du som är medlem i Svenska kyrkan möjlighet att rösta på vilka du vill ska sitta i kyrkofullmäktige. Senaste kyrkovalet hölls i september 2021.

Kyrkofullmäktige och kyrkorådets ledamöter

Kyrkofullmäktige i Åkerbo 2022-2025

Läs mer om varje enskild ledamots roll i kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet i Åkerbo 2022-2025

Läs mer om varje enskild ledamots roll i kyrkorådet.

Valresultatet i siffror

Så här fördelade sig mandaten i valet till kyrkofullmäktige i Åkerbo:
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) - 14 mandat (55,49%)
Centerpartiet - 8 mandat (32,03%)
Vänstern i Svenska Kyrkan - 3 mandat (12,48%)

Protokoll från kyrkoråd och kyrkofullmäktige

Pärmar i olika färger står på rad i hyllan.

Aktuella protokoll

Här hittar du protokoll från kyrkorådets och kyrkofullmäktiges sammanträden samt datum för årets kommande sammanträden.

Äldre protokoll

Här hittar du äldre protokoll för kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Såhär kan du också påverka

Små grupper av människor sitter vid olika bord och pratar över en kopp kaffe.

Områdesråd

Områdesråden består av flera verksamhetsråd och beslutar om verksamheter nära dig. I Åkerbo församling finns tre områdesråd som tar beslut kring utveckling i Svenska kyrkans verksamheter inom det närmsta geografiska området.

En manlig präst och några kvinnor sitter runt ett bord med laptops och surfplattor och samtalar.

Verksamhetsråd

Ett verksamhetsråd arbetar i ett av församlingens mindre geografiska områden och består av personer som är engagerade i den lokala kyrkans verksamhet. Tillsammans med arbetslaget arbetar verksamhetsrådet med att förvalta, vårda och utveckla den verksamhet som finns just där.

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.