Så styrs församlingen

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då har du som är medlem i Svenska kyrkan möjlighet att rösta på vilka du vill ska sitta i kyrkofullmäktige och styra församlingen.

Åkerbo församling bildades 2009. Då slogs tio församlingar samman: Törnevalla församling, Östra Hargs församling, Rystads församling, Östra Skrukeby församling, Lillkyrka församling, Örtomta församling, Askeby församling, Vårdsbergs församling, Bankekinds församling och Gistads församling.

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Här bestäms ramarna för all verksamhet i församlingen. Kyrkofullmäktige utser också ett kyrkoråd som är församlingens styrelse.

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då har du som är medlem i Svenska kyrkan möjlighet att rösta på vilka du vill ska sitta i kyrkofullmäktige. Senaste kyrkovalet hölls i september 2017.

så här ser det nya kyrkofullmäktige och kyrkorådet ut

Onsdag 29 november 2017 samlades det nya kyrkofullmäktige för första gången. Vid sammanträdet som hölls i Linghems församlingsgård valdes Maria Tunred (POSK) till ny kyrkofullmäktigeordförande och Britt Madsen (C) till vice ordförande. 

Till ny ordförande i kyrkorådet valdes Kristina Nyhlén (POSK) och Bengt Johansson (C) valdes till vice ordförande.

Kyrkofullmäktige 2018-2021

Borgerligt alternativ
Ylva Bjerke
Karin Karlsson
Magnus Metander
Hans Palmlöf, ersättare
Lars Höjing, ersättare

Centerpartiet
Bengt Johansson
Anna Franzén
Britt Madsen, vice ordförande
Karin Madsen Wessman
Lars Linde
Gunnar Nilsson
Britt-Marie Alfredsson
Lennart Torstensson
Karl-Gustav Hellström, ersättare
Elsie Bogren, ersättare
Birgitta Franzén, ersättare
Jan-Christer Lind, ersättare

POSK
Ida Johansson
Tomas Tegnevik
Kristina Nyhlén
Amund Gudmundson Hunstad
Maria Tunred, ordförande
Per-Olof Särnhammar
Ingalill Varverud
Iréne Johansson
Ann-Marie Wernholm
Camilla Johansson
Lovisa Tegnevik
Sari Asa Nikolaisen
Helena Jellow, ersättare
Roger Mattsson, ersättare
Lars Johansson, ersättare 

Sverigedemokraterna
Hans Ericson

Kyrkorådet 2018-2021

Borgerligt alternativ
Karin Karlsson
Ylva Bjerke, ers

Centerpartiet
Bengt Johansson, vice ordförande
Britt-Marie Alfredsson
Birgitta Franzén
Agneta Hägg
Lars Linde, ersättare
Lennart Torstensson, ersättare 

POSK
Ida Johansson
Kristina Nyhlén, ordförande
Amund Gudmundson Hunstad
Per-Olof Särnhammar
Sari Asa Nikolaisen
Helena Jellow, ersättare
Ingalill Varverud, ersättare
Camilla Johansson, ersättare

valnämnd

Lars Johansson, (POSK) ordförande
Tomas Tegnevik (POSK)
Lars Höjing (BA)
Lennart Torstensson (C)
Gunnar Nilsson (C)
Karl-Gustav Hellström (C), vice ordförande
Göran Karlsson
Hans Ericson (SD)

valberedning

Britt Madsen (C)
Karl-Gustav Hellström (C)
Karin Karlsson (BA)
Lars Höijing (BA)
Ida Johansson (POSK)
Roger Mattsson (POSK)
Hans Ericson (SD)

Vem gör vad?

Kyrkofullmäktige väljs för en mandatperiod på fyra år.
Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och beslutar i principiella ärenden och andra ärenden av större vikt.
Kyrkorådet fungerar som församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att den grundläggande uppgiften blir utförd. Kyrkorådet bereder även ärenden till kyrkofullmäktige och ansvarar för ekonomi och personal.

valresultatet i siffror

Så här fördelade sig mandaten i valet till kyrkofullmäktige i Åkerbo:
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) - 12 mandat (47,72%)
Centerpartiet - 8 mandat (31,13%)
Borgerligt alternativ - 3 mandat (13,00%)
Sverigedemokraterna - 2 mandat (8,15%)

Hur gick det i valet till kyrkomöte, till stiftsfullmäktige och andra församlingar? Se här.
Se bilder från valdagen 17 september 2017 här.

Så här kan du också påverka

Man behöver inte vara förtroendevald för att vara - extra - engagerad i församlingen. Det finns andra sätt. Man kan till exempel vara med i ett verksamhetsråd. Eller komma till de kyrkmöten som hålls en gång varje år.

De här kan du också vända dig till

Församlingens anställda medarbetare hittar du här.

Kyrkorådet har så kallade områdesansvariga du kan kontakta. Frågor eller tankar kring kyrkobyggnaderna kan du vända dig till kyrkoföreståndarna med.

Områdesansvariga

Askeby
Amund Hunstad 013- 763 20
Bankekind
Kristina Nyhlén 013- 27 08 62
Gistad
Agneta Hägg,  070-439 87 84
Lillkyrka
Lars Linde, 070-671 75 95
Linghem
Ingalill Varverud, 070-818 06 32
Rystad och Samlan
Ida Johansson, 073-362 76 50
S:t Martin
Helena Jellow, 013- 12 74 18
Törnevalla
Bengt Johansson, 073-360 65 22
Vårdsberg
Ylva Bjerke, 013-500 72
Örtomta
Amund Hunstad, 013- 763 20
Östra Harg
Birgitta Franzén, 070-873 16 40
Östra Skrukeby
Britt-Marie Alfredsson,  073-448 42 26

Bokning av dop, vigsel, begravning, lokaler, m m görs på församlingsexpeditionen:
013-23 66 50, akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkoföreståndare

Askeby
Johnny Stammarnäs, 013-761 19
Bankekind
Tomas Liljegren, 013-531 01
Gistad
Börje Carlsson, 013-731 01
Lillkyrka
Lars Linde, 070-671 75 95
Rystad
Helena Andersson, 070-751 83 38 
Törnevalla
Bengt Johansson, 073-360 65 22
Vårdsberg
Gunnar Nilsson, 013- 590 53
Östra Harg
Arne Borg, 0706-68 60 31
Östra Skrukeby
Lars Linde, 070-671 75 95
Örtomta
Tomas Tegnevik, 013-760 75