En manlig präst och några kvinnor sitter runt ett bord med laptops och surfplattor och samtalar.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Verksamhetsråd

Ett verksamhetsråd arbetar i ett av församlingens mindre geografiska områden och består av personer som är engagerade i den lokala kyrkans verksamhet. Tillsammans med arbetslaget arbetar verksamhetsrådet med att förvalta, vårda och utveckla den verksamhet som finns just där.

 

Varför finns det verksamhetsråd?

Flera mindre områden i Åkerbo församling har ett verksamhetsråd med särskilt ansvar för att förvalta och utveckla verksamheten. I rådet sitter personer som på olika sätt är aktiva i kyrkan. På detta sätt säkerställs ett delat ansvar mellan präst/anställda och förtroendevalda/ideella medarbetare.

Vilka är rådets viktigaste uppgifter?

  • Vårda den lokala kyrkans traditioner och samtidigt verka för förnyelse och utveckling.
  • Arbeta med vilka verksamheter som behövs för att möta dagens behov inom gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.
  • Följa utvecklingen i den lokala kyrkans närområde.

Vad engagerar dig?

I våra olika orter finns flera olika typer av verksamheter som gudstjänster och mässor, körer för barn och vuxna, ungdomsgrupper, öppen kyrka, stickcafé, samtalsgrupper, enskilda samtal, andakter, undervisning, insatser för internationellt arbete och mycket annat. Allt detta engagerar verksamhetsråden, och en del av det kanske även engagerar dig?

Någon tar en slev soppa ur en kastrull.

Engagera dig!

Kom som du är - för att du saknas när du inte är här, för att du är unik. Här finns många möjligheter. Du kan hjälpa till ideellt i din församling eller ge en gåva. Och du - välkommen som medlem i Svenska kyrkan om du inte redan är det.

Små grupper av människor sitter vid olika bord och pratar över en kopp kaffe.

Områdesråd

Områdesråden består av flera verksamhetsråd och beslutar om verksamheter nära dig. I Åkerbo församling finns tre områdesråd som tar beslut kring utveckling i Svenska kyrkans verksamheter inom det närmsta geografiska området.